Yazdır

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2019/111 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mah., 1110 ada, 42 parsel numaralı, 1.483,00 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen kat irtifakına göre, 1. Kat, 15 bağımsız bölüm numaralı 28/1400 arsa paylı, Büro vasıflı taşınmaz olup, taşınmaz kat irtifaklı tapuludur.
Ana taşınmazın bulunduğu yer konum olarak sanayi bölgelerine, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına resmi kurumlara, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, yerleşim yerlerine, resmi kurumlara ve şehir merkezine yakın konumdadır. Bölgenin her türlü alt yapısı tam olup her türlü belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. Güney cepheli birinci kat 15 bağımsız bölüm numaralı büro 36,13 m2 net alanlıdır. Yapılan incelemede 16,17,18 bağımsız bölüm numaralı bürolar ile birlikte kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik, pencereler ahşap görünümlü PVC ve ısıcamlıdır. Büro tabanı laminat kaplamalı, asma tavanlıdır. Duvarları saten alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Büro içinde mutfak/çay ocağı nişi bulunmaktadır. Elektrik ve su tesisatları vardır. Büro kalorifer tesisatı döşeli fakat çalışmadığı için klima ile ısınma sağlanmaktadır. Bu bağımsız bölüm ikiye bölünerek giriş kısmı arşiv olarak kullanılmakta, diğer kısım ise 16 nolu bağımsız bölümdeki duvardan kapı açılarak sağlanmaktadır. Arşiv kısmının zemini paledyen mermer kaplamadır. Ana yapı bodrum, zemin ve normal katlıdır. Bodrum katta 2 adet bağımsız bölüm depo ve zemin kat dükkanlara ait 12 depo ile kazan dairesi ve kömürlük bulunmaktadır. İş yeri giriş kapısı demir doğramadan yapılı, merdiven basamakları mermer kaplama, kenarları mermer lambri, demir doğrama korkuluklu, normal kat tabanları paledyen kaplamadır. Dış cephesi normal katta traverten kaplama, gizli çatılıdır.
Adresi : Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, No: 104/101 Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 1.483,00 m2 (Ana taşınmazın yüzölçümü) Arsa Payı : 28/1400
İmar Durumu : Taşınmaz, 1/1000 ölçekli imar planında, 2 kat blok ticaret sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parselidir.
Kıymeti : 55.000,00 TL KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 22/10/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya İli, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mah., 1110 ada, 42 parsel numaralı, 1.483,00 m2 yüzölümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen, kat irtifakına göre, 1. Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı 33/1400 arsa paylı, Büro vasıflı taşınmaz olup, Taşınmaz kat irtifaklı tapuludur.
Ana taşınmazın bulunduğu yer konum olarak sanayi bölgelerine, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına resmi kurumlara, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, yerleşim yerlerine, resmi kurumlara ve şehir merkezine yakın konumdadır. Bölgenin her türlü alt yapısı tam olup her türlü belediğye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. Güney cepheli birinci kat 16 bağımsız bölüm numaralı büro 33,13 m2 net alanlıdır. Konu taşınmaz 15,17,18 nolu bağımsız bölümlerle birlikte kullanılmaktadır. Giriş kapısı demir doğrama, pencereler ahşap görünümlü pvc ve ısıcamlıdır. Büro tabanı laminat kaplamalı, asma tavanlıdır. Duvarları saten alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Elektrik ve su tesisatları vardır. Büro kalorifer tesisatı döşeli fakat çalışmadığı için klima ile ısınma sağlanmaktadır. Ana yapı bodrum, zemin ve normal katlıdır. Bodrum katta 2 adet bağımsız bölüm depo ve zemin kat dükkanlara ait 12 depo ile kazan dairesi ve kömürlük bulunmaktadır. İş yeri giriş kapısı demir doğramadan yapılı, merdiven basamakları mermer kaplama, kenarları mermer lambri, demir doğrama korkuluklu, normal kat tabanları paledyen kaplamadır. Dış cephesi normal katta traverten kaplama, gizli çatılıdır.
Adresi : Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçaı Caddesi, No: 104/102 Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 1.483,00 m2 (Ana taşınmazın yüzölçümü)Arsa Payı : 33/1400
İmar Durumu : Taşınmaz, 1/1000 ölçekli imar planında, 2 kat blok ticaret sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parselidir.
Kıymeti : 50.000,00 TLKDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 22/10/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/111 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.