Yazdır
KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Selçuklu'da büro icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025505
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : MUSALLA BAĞLARI MAH. / FATİH
: 36
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU TELGRAF 17.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/111 ESAS
Muhammen Bedeli
:
55,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.09.2019 14:45
İkinci Satış Günü
:
22.10.2019 14:45
Satış Yeri
:
Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2019/111 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mah., 1110 ada, 42 parsel numaralı, 1.483,00 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen kat irtifakına göre, 1. Kat, 15 bağımsız bölüm numaralı 28/1400 arsa paylı, Büro vasıflı taşınmaz olup, taşınmaz kat irtifaklı tapuludur.
Ana taşınmazın bulunduğu yer konum olarak sanayi bölgelerine, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına resmi kurumlara, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, yerleşim yerlerine, resmi kurumlara ve şehir merkezine yakın konumdadır. Bölgenin her türlü alt yapısı tam olup her türlü belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. Güney cepheli birinci kat 15 bağımsız bölüm numaralı büro 36,13 m2 net alanlıdır. Yapılan incelemede 16,17,18 bağımsız bölüm numaralı bürolar ile birlikte kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik, pencereler ahşap görünümlü PVC ve ısıcamlıdır. Büro tabanı laminat kaplamalı, asma tavanlıdır. Duvarları saten alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Büro içinde mutfak/çay ocağı nişi bulunmaktadır. Elektrik ve su tesisatları vardır. Büro kalorifer tesisatı döşeli fakat çalışmadığı için klima ile ısınma sağlanmaktadır. Bu bağımsız bölüm ikiye bölünerek giriş kısmı arşiv olarak kullanılmakta, diğer kısım ise 16 nolu bağımsız bölümdeki duvardan kapı açılarak sağlanmaktadır. Arşiv kısmının zemini paledyen mermer kaplamadır. Ana yapı bodrum, zemin ve normal katlıdır. Bodrum katta 2 adet bağımsız bölüm depo ve zemin kat dükkanlara ait 12 depo ile kazan dairesi ve kömürlük bulunmaktadır. İş yeri giriş kapısı demir doğramadan yapılı, merdiven basamakları mermer kaplama, kenarları mermer lambri, demir doğrama korkuluklu, normal kat tabanları paledyen kaplamadır. Dış cephesi normal katta traverten kaplama, gizli çatılıdır.
Adresi : Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, No: 104/101 Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 1.483,00 m2 (Ana taşınmazın yüzölçümü) Arsa Payı : 28/1400
İmar Durumu : Taşınmaz, 1/1000 ölçekli imar planında, 2 kat blok ticaret sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parselidir.
Kıymeti : 55.000,00 TL KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 22/10/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya İli, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mah., 1110 ada, 42 parsel numaralı, 1.483,00 m2 yüzölümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen, kat irtifakına göre, 1. Kat, 16 bağımsız bölüm numaralı 33/1400 arsa paylı, Büro vasıflı taşınmaz olup, Taşınmaz kat irtifaklı tapuludur.
Ana taşınmazın bulunduğu yer konum olarak sanayi bölgelerine, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına resmi kurumlara, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, yerleşim yerlerine, resmi kurumlara ve şehir merkezine yakın konumdadır. Bölgenin her türlü alt yapısı tam olup her türlü belediğye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. Güney cepheli birinci kat 16 bağımsız bölüm numaralı büro 33,13 m2 net alanlıdır. Konu taşınmaz 15,17,18 nolu bağımsız bölümlerle birlikte kullanılmaktadır. Giriş kapısı demir doğrama, pencereler ahşap görünümlü pvc ve ısıcamlıdır. Büro tabanı laminat kaplamalı, asma tavanlıdır. Duvarları saten alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Elektrik ve su tesisatları vardır. Büro kalorifer tesisatı döşeli fakat çalışmadığı için klima ile ısınma sağlanmaktadır. Ana yapı bodrum, zemin ve normal katlıdır. Bodrum katta 2 adet bağımsız bölüm depo ve zemin kat dükkanlara ait 12 depo ile kazan dairesi ve kömürlük bulunmaktadır. İş yeri giriş kapısı demir doğramadan yapılı, merdiven basamakları mermer kaplama, kenarları mermer lambri, demir doğrama korkuluklu, normal kat tabanları paledyen kaplamadır. Dış cephesi normal katta traverten kaplama, gizli çatılıdır.
Adresi : Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçaı Caddesi, No: 104/102 Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 1.483,00 m2 (Ana taşınmazın yüzölçümü)Arsa Payı : 33/1400
İmar Durumu : Taşınmaz, 1/1000 ölçekli imar planında, 2 kat blok ticaret sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parselidir.
Kıymeti : 50.000,00 TLKDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 22/10/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/111 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.