Yazdır

T.C.
ANKARA
27. İCRA DAİRESİ
2017/18580 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi 31790 Ada 4 parsel 1. bodrum kat 23 nolu dükkan nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Dükkan nitelikli taşınma 1. bodrumkatta yer alır. Yaklaşık 86,16 m²net kullanım alanlı ( Brüt 93 m²) dükkan, mutfak,wc ve depodan oluşur.Mutfakta kapaklı dolap, mermer tezgah vardır. Dükkan içine yükleme ve boşaltma için araç giriş kapısı vardır. Vitrin genişliği 8,45 m profil demir çerçeveli ısı camlıdır. Dükkan ara sokakta vitrin görüş imkanı kısıtlı reklam kabiliyeti azdır. Doğalgazlı olup kombi ve petek vardır. 2. bodrum katındaki depo alanına 8 nolu bağımsız bölüm deposundan 19,6 m² eklenti yapılmıştır. Dükkan alanı projesinde 86,16 m² net alanlı olup. mahallinde ölçülen alanı 107,66 m² dir. Taşınmaza ilişkin diğer tüm bilgiler satış dosyasından edinilebilir.Taşınmazın satışı anında geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.
Adresi : Esertepe Mah. Cambil Sok. No:6/A Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 830 m2
Arsa Payı : 30/830
İmar Durumu : Tapu kaydında görüldüğü gibidir.
Kıymeti : 216.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 02/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 30/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/18580 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(Değişik madde: 6352 S.K. -02.07.2012/m.30).)
"İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” hükmünün müdürlüğümüz dosyasından uygulanacağı tüm taraflara ihtaren tebliğ olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.