Yazdır

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.10.2019 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
2- Beyler Mahallesi: Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101/A adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:11-12 adresinde kayıtlı İşyerleri,
Çamdibi Mahallesi: 1. Kat Kahvehane,
Mahmut Çelebi Mahallesi: Atatürk Caddesi 147 ada 8 parsel üzerinde bulunan umumi Tuvaletler, Kasaplar Çarşısı No:6 adresinde kayıtlı işyeri,
Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi 1. Kat No:47 adresinde kayıtlı Kahvehane, Cumhuriyet Caddesi No:73 adresinde kayıtlı Lojman
Boyalıca Mahallesi: Hal Sahası 1. Blok No:151/E adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası 1.Blok No:151/H adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası 3. Blok No:151/L adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası No:151/S adresinde kayıtlı işyeri,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi: Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101/A adresinde kayıtlı iş yerinin aylık Muhammen bedeli 1.000,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.192,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:6 Adresinde kayıtlı İşyerinin aylık muhammen bedeli 550,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 656,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:20 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:11-12 adresinde kayıtlı işyerlerinin aylık muhammen bedeli 550,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 656,00 TL ‘dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi: Atatürk Caddesi 147 ada 8 parsel üzerinde bulunan umumi Tuvaletlerin aylık muhammen bedeli 550,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 656,00 TL’dir. Kasaplar Çarşısı No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, % geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi: 1. Kat Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 175,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 209,00 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi 1. Kat No:47 adresinde kayıtlı Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 475,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 566,00 TL’dir. Cumhuriyet Caddesi No:73 adresinde kayıtlı Lojmanın aylık muhammen bedeli 230,00 TL olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; : Hal Sahası 1. Blok No:151/E adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir. Hal Sahası 1.Blok No:151/H adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir. Hal Sahası 3. Blok No:151/L adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 262,00 TL’dir. Hal Sahası 151/S adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi 1. Kat No:47 adresinde kayıtlı Kahvehanenin aylık muhammen bedeli 475,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 566,00 TL’dir. Çarşı İçi No:73 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; : Hal Sahası 1. Blok No:151/E adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir. Hal Sahası 1.Blok No:151/H adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir. Hal Sahası 3. Blok No:151/L adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 262,00 TL’dir. Hal Sahası 151/S adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.
5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.


İLAN OLUNUR