Yazdır
İZMİR 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Konak'ta 4 katlı işyeri icradan satılıktır

İZMİR 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078603
Şehir : İzmir / Konak
Bina Tipi : Apartman
Kat Sayısı : 4
Toplam m² : 3070
Bina Yaşı : 28
Yapı Durumu : İkinci El
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/11642 Esas
Muhammen Bedeli
:
5,700,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.12.2019 10:15
İkinci Satış Günü
:
27.01.2020 10:15
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İZMİR
5. İCRA DAİRESİ
2019/11642 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 7827 Ada, 41 Parsel, Tepecik mahallesinde kayıtlı taşınmazın yerinde yapılan incelemede bodrum, zemin+batar kat:, 1. kat: 2.kat:, 3. kat ve kaçak ve ruhsatsız yapılmış 4. kattan ibaret olduğu görülmüştür. İşyeri olan taşınmaz betonarme karkas tarzında yapılmıştır. taşınmazın keşif tarihinde boş durumda olduğu görülmüştür. işyerinin bodrum katı otopark olarak yapılmış ve zemini pvc kaplama ile kaplanmıştır.
Zemin kat; zemini iyi cins seramik kaplı, duvarları dekoratif taş ile kaplıdır. Tavanlarda ışık bantları mevcuttur. Zeminden batar kata çıkış merdiveni mermer kaplıdır.
Batar kat zemini laminant parke cinsi seramik kaplı olup, içerisi cam bölmeler ile ayrılmıştır. Batar kat duvarları dekoratif taş ile kaplıdır. Batar katta wc ve ayrı olarak wc-duş bölümü vardır. Wc zeminleri seramik kaplı, duvarları tavana kadar fayans işlidir. Wc de takım klozet-rezervuar ve Hilton tipi lavabo vardır. Wc duş bölümü zemini seramik duvarları tavana kadar fayans işlidir. Takım klozet-rezervuar, hilton tipi lavabo duş nişi ve üzerinde duşakabin vardır.
1. kat zemini pvc kaplama, duvarları düz sıva üzeri plastik badanalıdır. 1. kat balkonda merkezi ısıtma soğutma sistemi bulunmaktadır. 2. kat zemini pvc kaplama, duvarlır düz sıva üzeri plastik badanalıdır. 3. kat ön kısım zemini pvc kaplama, arka kısımda mutfak ve wc bulunmaktadır. Mutfak tezgahı, mobilyalı dolaplar vardır. Wc zemini seramik duvarlar fayans işlidir. Bu ruhsatlı katlar Konak Belediyesinin 05.06.1991 tarihinde verdiği yapı kullanma izin belgesinde toplam 3071,00 m2 olarak belirtilmiştir. Ruhsattan ayrı olarak ruhsatsız 4. kat ilave edilmiştir. İlave edilen katın bir bölümü çalışma ofisi olarak düzenlenmiştir. Düzenlenen ofiste wc, wc-duş, mutfak vardır. Ofis zeminleri mermer-seramik kaplı, duvarları dekoratif aynalı, tavanlarda ışık bantları, duvarları mobilyalı ahşap kaplamadır. Wc de takım klozet-rezervuar hilton tipi lavabo wc duş bölümü zemini seramik, duvarlar fayans işlidir. duş nişi ve duşakabin vardır. Mutfak, zemini seramik kaplı, mobilyalı alt ve üst dolaplar vardır. 4. katın bir bölümü depo olarak düzenlenmiş olup zemini pvc kaplıdır. Çatısı çelik konstrüksiyondan imal edilmiştir. Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan 4. kat yaklaşık 500,00 m2 alanlıdır.
Mevcut binada bir adet insan asansörü bir adet yük asansörü vardır. Bina cephesine renkli alüminyum levhalar ile giydirme yapılmıştır. Bina girişinde camlı krom nikel kapı vardır. İşyerinin bulunduğu bina 23.06.1989 tarihinde inşaat ruhsatı almış 05.04.1990 tarihinde (zemin+batar kat için) tadilat ruhsatı almış, 31.05.1991 tarihinde (bodrum + zemin kat) tadilat ruhsatı almıştır. Bina işyeri olarak toplam 3071,00 m2 olarak 05.06.1991 tarihinde yapı kullanma izin belgesi almıştır. İşyerine 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat ruhsatı düzenlenmemeştir. Bina yapı kullanma belgesiyle keşif tarihi arasında 28 sene geçmiş olup, bina % 25 yıpranma paylıdır.
Sonuç olarak taşınmaz metropoliten aktivite merkezi alanında bulunmaktadır. İşyerinin teknik özellikleri yukarıda belirtilmiştir. İşyeri ticaret yoğunluğunun bulunduğu bir mevkidedir. Ulaşım sorunu yoktur, temiz ve bakımlı bir durumdadır. Merkezde olup, hastanelere, metroya, alışveriş merkezlerine yakındır. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ayrıca binada merkezi havalandırma sistemi, emiş sistemi, güneş enerjisi, yük asansörü ve kompanzasyon panosunun bulunduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Taşınmazın 11.09.2019 tarihi itibariyle tam pay değerinin 5.700.000,00 TL (beşmiylonyediyüzintürklirası) olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.
Adresi : Tepecik Mah. 1263 Sok. No: 11Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 775,00 m2 (tapuda belirtilen miktar)
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kısmen yolda, kısmen de (BL-4) blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu Metropoliten aktivite merkezi alanında kalmaktadır. İmar hattı tahakkuku gerekmektedir. Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.
Kıymeti : 5.700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 27/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11642 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.