Yazdır

T.C.

AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA BELEDİYESİ

SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Mülkiyeti belediyemize ait,Yukarı Mah.262 Ada 3 parselde bulunan 6.101,98 m2 Arsa, Yukarı Mah.239 Ada 31 parselde bulunan 300,00 m2 ve 30 parselde bulunan 160,90 m2 Arsa 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacak, Öğretmenler Mh. Belediye Altı No:5/B bulunan 60 m2 işyeri, Öğretmenler Mh.Belediye 1 Sok. No:9 da bulunan belediye lojmanı, Yukarı Mh. Karakaya caddesi No:2 de bulunan belediye hamamı 3 yıllığına ve Aliçetinkaya Mh.50 Ada 142 parselde bulunan fabrika veya işletme olarak kullanılacak işyeri 5 yıllığına kiraya verilecektir.

 1. İhale 11.09.2019 Çarşamba günü saat 11:00’de Belediye başkanlığı odasında yapılacaktır.
 2. İhale muhammen bedeli:
 3. Arsa satış (262 ada 3 parselde bulunan 6.101,98 m2 arsa için 58.000,00 TL.)

(239 ada 31 parselde bulunan 300,00 m2 arsa için 110.000,00 TL.)
(239 ada 30 parselde bulunan 160,90 m2 arsa için 60.000,00 TL.)
Kiralama için (Öğretmenler Mh.Belediye Altı No:5/B bulunan 60 m2 işyeri için 360,00 TL)
( Öğretmenler Mh.Belediye 1 Sok.No:9 da bulunan lojman için 150.00 TL.)
(Yukarı Mh.Karakaya Cad.Belediye Hamamı için 50.00 TL.)
(Aliçetinkaya Mh.50 ada 142 parselde bulunan işyeri için 7.000.00 TL.)

 1. İhaleye katılacakların:
 • A.D.N.Kayıt Örneği
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Geçici teminat alındı belgesi
 • Tüzel kişilik olması halinde bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi ve yetki belgesini getirmeleri gerekmektedir
 1. İhale geçici teminatları kiralamalar için, 1 yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 oranındadır.
 2. Kiralama ihalesi belediye altı no:5/B işyeri, lojman ve hamam için 3 yıllığına 50 ada 142 parselde bulunan işyeri için 5 yıllığına yapılacak olup,kira bedelleri 1.yıl sonunda tüfe oranı kadar artış yapılmak suretiyle belirlenecektir.
 3. Arsa satışları peşin olarak 15 gün içinde belediye veznesine yatırılacaktır.
 4. Satış ve Kiralamadan doğabilecek her türlü vergi ve harçlar alıcı ve kiracıya aittir.
 5. Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.