Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Beykoz’da 45 m² işyeri icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047204
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : ANADOLU HİSARI MAH. / ANADOLUHİSARI
: 45
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/5 İFLAS
Muhammen Bedeli
:
100,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.10.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
20.11.2019 10:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ

2014/5 İFLAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
ANA GAYRİMENKULUN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE BİLGİLERİ :
Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 997 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın; “Beykoz İlçesi, Kavacık (Anadolu Hisarı) Mahallesi, Ekinciler Caddesi, No:13” adresinde bulunan betonarme kargir bina olduğu anlaşılmıştır.
Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun ticari amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır.
Söz konusu parsel köşe parsel olup, kuzey cephesinden Ekinciler caddesi, kuzey doğu cephesinden Çeltik sokak ve güney doğu cephesinden Yan sokak geçmektedir.
Önemli ulaşım akslarına ve merkezlere uzaklığı aşağıdaki gibidir.
Kavacık Köprülü Kavşağı (O-2) 400 m.
F.S.M. köprüsü 2.25 km.
Denize 1.90 km.
Taşınmazın yakın çevresinde; Medipol üniversitesi Kavacık yerleşkesi ve güney yerleşkesi, Asia Princess otel, Kavacık mezarlığı, Celal Aras Anadolu lisesi, Limak Eurasia otel ve Rüzgarlıbahçe camii bulunmaktadır.
ANA GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ :
Kıymet Takdirine konu olan Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, 997 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kurulu bulunan betonarme karkas bina ile ilgili Beykoz Belediyesi İmar Arşivinden yapılan araştırma sonucu, mimari projesinin 19.02.2008 tarih ve 282 sayı ile onaylandığı, yapı ruhsatının 28.04.2008 tarih ve 30002818-730 sayı ile ve yapı kullanma izin belgesinin 05.02.2010 tarih ve 624-2010/4 sayı ile verildiği görülmüştür. Yapı kullanma izin belgesine göre binanın emsal dahili toplam inşaat alanı 18 adet iş yeri ve ortak alan dahil olarak toplam 4.933,44m2 şeklinde verilmiş olup, bina; 2 yol altı ve yol üstü 8 olmak üzere toplam 10 katlıdır. Yapı sınıfı III-B’dir. Projesine göre binanın 2. bodrum katında; sığınak, kapalı otopark ve wcler, 1. bodrum katında; bina ana girişi, otopark rampası, kapalı otopark ve 2 adet iş yeri, zemin katında; 2 adet iş yeri ve wcler ve diğer normal katlarda her katta; 2’şer adet iş yeri olduğu görülmüştür. Keşif tarihinde yerinde yapılan araştırmada binanın ana girişinin zemin kattan olduğu ve 1. bodrum katın tamamının kapalı otopark olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla 1. bodrum kattaki 1 ve 2 no’lu iş yeri imal edilmemiştir. Bina mevcutta boştur. Binanın ana girişi Çeltik sokaktan yapılmakta olup, kapısı camlı kayar kapıdır. Giriş alanının zemini ve duvarları mermer kalplıdır ve resepsiyon alanı yapılmıştır. Ancak iş yerlerinin ince işleri yapılmamıştır. Projesine göre binada 1 adet yangın merdiveni ve 2 adet asansör mevcuttur. Binanın dış cephesi alüminyum alaşımlı cam kompozit kaplamadır. Bina yaklaşık 11 yaşındadır.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
1. bodrum katta iş yerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Mimari projesine göre iş yerinin net alanı; 38.53m2 ve brüt alanı yaklaşık 45.00m2’dir. İş yeri girişi Ekinciler caddesinden verilmiştir. İş yeri iç yüksekliği projesine göre net 3.50m.’dir. 1 no’lu iş yeri projesine göre otopark rampasının solundaki iş yeridir.
Söz konusu olan, 1. bodrum katta bulunan, 1 no’lu ve iş yeri nitelikli bağımsız bölümün, 196/4800 arsa payının ½ hissesinin arsa üzerindeki karşılığı 26.37 m2’dir.
Özellikleri :İSTANBUL İli , BEYKOZ İlçesi , ANADOLU HİSARI Mahalle , 997 Ada
No , 10 Parsel No ,1.Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, 196/4800 arsa paylı taşınmazın 1/2 hissesi
İmar Durumu : Beykoz Belediyesi imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, 16/5 pafta, 997 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 17.05.2007 T.T.’li Beykoz Doğal Sit Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında söz konusu parsel Boğaziçi geri görünüm bölgesinde kalmakta olup, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2018 tarih 2015/269 Esas ve 2018/463 Kararı ile bölgeye ait nazım ve uygulama imar planlarının tamamı iptal edilmiştir. Bu tarihte önce verilen ruhsatların geçerli olduğu ve geçiş dönemi yapılanma şartlarının olmadığı” öğrenilmiştir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İflas Şerhi V.S.
1. Satış Günü : 17/10/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
1. bodrum katta iş yerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Mimari projesine göre iş yerinin net alanı; 33.68m2 ve brüt alanı yaklaşık 40.00m2’dir. İş yeri girişi Ekinciler caddesinden verilmiştir. İş yeri iç yüksekliği projesine göre net 3.50m.’dir. 2 no’lu iş yeri, projesine göre bina girişinin sağdaki iş yeridir.
Söz konusu olan, 1. bodrum katta bulunan, 1 no’lu ve iş yeri nitelikli bağımsız bölümün, 196/4800 arsa payının ½ hissesinin arsa üzerindeki karşılığı 26.37 m2’dir.
Özellikleri :İSTANBUL İli, BEYKOZ İlçesi , ANADOLU HİSARI Mahalle , 997 Ada No , 10 Parsel No ,1.Bodrum Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm, 196/4800 arsa paylı taşınmazın 1/2 hissesi
İmar Durumu : Beykoz Belediyesi imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, 16/5 pafta, 997 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 17.05.2007 T.T.’li Beykoz Doğal Sit Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında söz konusu parsel Boğaziçi geri görünüm bölgesinde kalmakta olup, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2018 tarih 2015/269 Esas ve 2018/463 Kararı ile bölgeye ait nazım ve uygulama imar planlarının tamamı iptal edilmiştir. Bu tarihte önce verilen ruhsatların geçerli olduğu ve geçiş dönemi yapılanma şartlarının olmadığı” öğrenilmiştir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İflas Şerhi V.S.
1. Satış Günü : 17/10/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
zemin kattaki 3 ve 4 no’lu bağımsız bölümlerin ara bölmelerinin yapılmadığı, tesisat odasının iş yerine dahil edildiği ve iç tarafta merdiven olduğu görülmüştür.Mimari projesine göre iş yerinin net alanı; 118,00m2 ve brüt alanı yaklaşık 135.00m2’dir. İş yeri girişi Yan sokak tarafından yapılmaktadır. İş yeri iç yüksekliği projesine göre net 3.50m.’dir. İş yerinin ince işleri yapılmamıştır. 3 no’lu iş yeri, projesine göre binanın ön cephesine göre zemin katta ve soldaki iş yeridir.
Söz konusu olan, zemin katta bulunan, 3 no’lu ve iş yeri nitelikli bağımsız bölümün, 502/4800 arsa payının ½ hissesinin arsa üzerindeki karşılığı 67.54 m2’dir.
Özellikleri :İSTANBUL İl i, BEYKOZ İlçesi , ANADOLU HİSARI Mahalle , 997 Ada No , 10 Parsel No , Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, 502/4800 arsa paylı taşınmazın 1/2 hissesi
İmar Durumu : Beykoz Belediyesi imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, 16/5 pafta, 997 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 17.05.2007 T.T.’li Beykoz Doğal Sit Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında söz konusu parsel Boğaziçi geri görünüm bölgesinde kalmakta olup, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2018 tarih 2015/269 Esas ve 2018/463 Kararı ile bölgeye ait nazım ve uygulama imar planlarının tamamı iptal edilmiştir. Bu tarihte önce verilen ruhsatların geçerli olduğu ve geçiş dönemi yapılanma şartlarının olmadığı” öğrenilmiştir.
Kıymeti : 375.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İflas Şerhi V.S.
1. Satış Günü : 17/10/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
zemin kattaki 3 ve 4 no’lu bağımsız bölümlerin ara bölmelerinin yapılmadığı, tesisat odasının iş yerine dahil edildiği ve iç tarafta merdiven olduğu görülmüştür.Mimari projesine göre iş yerinin net alanı; 118,23m2 ve brüt alanı yaklaşık 135.00m2’dir. İş yeri girişi Yan sokak tarafından yapılmaktadır. İş yeri iç yüksekliği projesine göre net 3.50m.’dir. İş yerinin ince işleri yapılmamıştır. 4 no’lu iş yeri, projesine göre binanın ön cephesine göre zemin katta ve sağdaki iş yeridir.
Söz konusu olan, zemin katta bulunan, 4 no’lu ve iş yeri nitelikli bağımsız bölümün, 502/4800 arsa payının ½ hissesinin arsa üzerindeki karşılığı 67.54 m2’dir.
Özellikleri :İSTANBUL İl i, BEYKOZ İlçesi , ANADOLU HİSARI Mahalle , 997 Ada No , 10 Parsel No , Zemin Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm, 502/4800arsa paylı taşınmazın 1/2 hissesi
İmar Durumu : Beykoz Belediyesi imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, 16/5 pafta, 997 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 17.05.2007 T.T.’li Beykoz Doğal Sit Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında söz konusu parsel Boğaziçi geri görünüm bölgesinde kalmakta olup, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2018 tarih 2015/269 Esas ve 2018/463 Kararı ile bölgeye ait nazım ve uygulama imar planlarının tamamı iptal edilmiştir. Bu tarihte önce verilen ruhsatların geçerli olduğu ve geçiş dönemi yapılanma şartlarının olmadığı” öğrenilmiştir.
Kıymeti : 375.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İflas Şerhi V.S.
1. Satış Günü : 17/10/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B-4 BLOK MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.