Yazdır
KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Başakşehir'de 51 m² dükkan icradan satılıktır

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077770
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Semt-Mahalle : ZİYA GÖKALP MAH. / İKİTELLİ
: 51
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2111 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.11.2019 13:30
Satış Yeri
:
Tevfikbey mah halkalı cad N. 146 Küçükçekmece adliyesi CezaA Blok G 71 ihale odası Sefaköy/İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2018/2111 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul ili Başakşehir ilçesi İkitelli-2 mahallesi 415 ada 4 parsel sayılı A Blok 1 Bodrum Kat 134 nolu, 40.230,14 m² yüzölçümlü, 30934/40230140 arsa paylı, Kat Mülkiyetli ASMA KATLI LDÜKKAN; satışa konu taşınmaz İstanbul ili Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı İkitelli OSB Aykosan Sanayi Sitesi A Blok İş yeri No: 134 adresindedir. Taşınma zın bulunduğu bölge Organazi Sanayi Sitelerinin bulunduğu alan içinde olup, konu taşınmaz ayakkabı üreti minin yapıldığı Aykosan Sanayi Sitesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bölgenin alt yapısı tamamlanmış olup bölgede alt yapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.A Blok binaya ait 22/02/2016 tarihli yapı rusatı mevcuttur. Ana taşınmazın dış cephesi dış cephe boyası ile boyalıdır. A Blokta 4 adet asansör bu lunmaktadır. Binanın dış kapısı demir profilllidir. Sitenin çevresi taş duvar ve tellerle çevrili olup güvenlik bulunmaktadır. Satış konu 134 nolu Asma Katlı Dükkan; ana taşınmazın 1. Katında tek hacimde, Net: 31 m², Brüt 34 m² alanda, asma katında Net: 20 m², brüt 21 m² alanlıdır. Asma kat yüksekliği 2,60 metre, 1. Bodrum kat yüksekliği 2,90 metredir. Taşınmaz toplamda net 51 m², brüt 55 m² dir. Taşınmazın iç mekan zeminleri, düzeltme betonu atılmış haldedir. Duvarlar ve tavanları plastik boyalıdır. Isıtma sistemielektrik lidir. Taşınmazın mevcutta boş olduğu tespit edilmiştir.Dış kapısı ile pencere doğramaları demir profillidir. Taşınmaz kaydında TEK lehine 99 yıllığı 1.TL den kira şerhi ile tescil edilecektir.
İmar Durumu : İkitelli OSB nin 04/12/2018 tarihli imar durum yazısına göre, söz konusu parselin bulunduğu yer 1/1000 ölçekli, 15/11/2012 tasdik tarihli İkitelli 1.Etap imar planı kapsamında, ayrık blok nizamda, Organazi Sanayi Sitesi alanında kalmakta olup, Kaks:1,50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmektedir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %8 ( Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince %18 DV %8 e düşürüldüğünden )
Kaydındaki Şerhler : Haciz, ipotek
1. Satış Günü : 29/11/2019 günü 13:30 - 13:35 arası(İİK nun 133 maddesi)
Satış Yeri : Tevfikbey mah halkalı cad N. 146 Küçükçekmece adliyesi CezaA Blok G 71 ihale odası Sefaköy/İstanbul -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Gerekli görülmesi halinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşın mazın aynın dan doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın daire mizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.