Yazdır
GÖLBAŞI(ANKARA) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Gölbaşı'nda fabrika binası, lojman binası ve arsası mahkemeden satılıktır

GÖLBAŞI(ANKARA) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959908
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : AHİBOZ MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,586,174 TL
Birinci Satış Günü
:
24.04.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
G.O.P MAHALLESİ SAHİL CADDESİ MEHMET AKİF ERSOY KONGRE MERKEZİ NO: 40/A MEZAT SALONU GÖLBAŞI/ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
GÖLBAŞI(ANKARA)
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Gölbaşı İlçe, 116564 Ada, 13 Parsel, AHİBOZ Mahalle/Köy, Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi Hatıllıkuyu Mevkkinde 38.671,08 m2 yüzölçümlü 116564 ada 13 parsel tarla vasıflı taşınmazın Gölbaşı ilçe merkezine 18 km. Mesafede ve güneyinde Ahiboz mahallesinin 2800 m kuzey batısında, Ankara-Konya yolunun 700 m sağ tarafında yer almaktadır. Yakın çevresindeki taşınmazlar üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Konya yolu üzerindeki ise değişik sektörlerde işyeri binaları vardır. Dar ve uzunlamasına olan taşınmaz her iki tarafından orta bölgesine doğru %1-2 eğimlidir. Parselin doğu tarafına yakın yerinde 3 katlı fabrika binası, batı kısmına yakın yerinde ise 2 katlı lojman binası bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer, konumu, özellikleri, ulaşımı, çevresel faktörler, bölgenin rayiç bedelleri ve değerini etkileyecek tüm kriterleri dikkate alınmıştır.
1 ADET FABRİKA BİNASI, bir kısmı betonarme ve zemin+3 katlı, birkısmı ise trapez sac ile çevrili, üzeri saç örtülü ve tek katlıdır. Betonarme kısmının zemin katı h=6.70m yükseklikte ve alanı 246.00m2, normal katlar, her bir katı 154m2 üç katın alanı 462m2 olmak üzere 702m2 olarak ölçülmüştür, yine zemin katın yanında yan cepheleri saç, çatısı demir üzeri saç kaplı bölümün alanı ise 292m2 olarak ölçülmüştür. Betonarme bölümü zemin+3 kat toplam 708 m2, tek katlı kısmı saç kaplama bölümü ise 292 m2 olmak üzere toplam 1000m2 ölçülmüştür. Zemin + 3 katlı kısmının içi sıvalı, dışı kısmen tuğla duvar halindedir. Zeminler beton haldedir. Binanın 3 katlı bölümünde 2 adet döner fırın ve bununla ilgili, motor ve aksamları, tek katlı bölümde 2 adet düşey silo, bununla ilgili su tankları ve motorlar ile sistem aksamları bulunmaktadır. Binanın kapı ve pencereleri sökülmüş, üretim yapılmamakta ve makine aksamı ile elektrik sistemleri ise kısmen tahrip olmuş durumdadır. Kapı ve pencereleri yoktur. Binanın betonarme bölümünün zemin kat kısmının yüksekliğinin 6,70m oluşu, bir bölümünün ise saç kaplama duvar ve çatının çelik konstrüksiyon oluşu dikkate alınarak, bina bir bütün olarak birlikte 3. Sınıf A grubu yapı olarak kabul edilmiştir. Bina içindeki mekanik ve elektrik aksamının çalışmadığı, binanın pencere aksamının olmaması, sıva ve boyaların döküldüğü çatısının aktığı dikkate alınarak yıpranma oranı %30 olarak kabul edilmiştir.
1 ADET LOJMAN BİNASI, tesisin atıl vaziyette ve kullanılamaz durumda olduğu, içerisinde 2 adet hayvansal atık kurutma fırını (yatay fırın ile kurutma) fırınların 1600mm çapında 11000mm uzunluğunda olduğu, 2 adet 500 litrelik sıvı yakıt tankı, 4 adet kırıcı, 2 adet gübre seperatörü (fermante olmuş gübreyi katı ve sıvı olarak ayrıştırır), 4 adet gübre karıştırma mikseri, 3 adet fermantör, 2adet hazırlama ünitesi, 2 adet paketleme ünitesi, 2 adet ısıl işlem ünitesine ait makinaları bulunmaktadır. Makinaların elektrik motorlarının ve elektrik tesisatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Mevcut haliyle makinalar çalışamaz durumda olduğu için hurda değeri üzerinden değer tespiti yapılmıştır. Adı geçen hayvansal gübre tesisine ait makinalarının mevcut haliyle başka bir yerde kullanılmasının ekonomik olmayacağı, maliye bakanlığının 333 sayılı tebliğine göre ekonomik ömürlerinin 10 yıl ve yıllık amortisman oranının da %10 olduğu anlaşılmıştır.
Ankara Gölbaşı Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/12/2017 tarih ve 2016/91 E 2017/658 K sayılı kararda; Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi Hatıllıkuyu Mevkkinde 38.671,08 m2 yüzölçümlü 116564 ada 13 parsel tarla vasıflı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından taşınmazın üzerindeki muhdesat ve takyidatla birlikte satışı suretiyle ortaklığın girilmesine karar verildiği belirtilmiştir.
Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi Hatıllıkuyu Mevkki 116564 ada 13 parsel adresindeki ve tapu kayıtlarında tarla vasıflı taşınmazın bulunduğu yer, konumu, özellikleri, ulaşımı, çevresel faktörler, bölgenin rayiç bedelleri ve değerini etkileyecek tüm kriterler dikkate alınarak mevcut haliyle arsa değer 20.00 TL/m2 (Yirmi) olarak takdir edilmiştir.
Taşınmazın arsa alanı 38.671,08 m2 dir.
Taşınmazın arsa bedeli: 38.671,08x20 TL=773.421,60 TL dir.
Maliye Hazinesinin arsa bedeli (773.421,60 TL x 12/38)= 244.238,40 TL
Mehmet ÜRÜN'ün arsa hisse bedeli (773.421,60 TL x 13/19)= 529.183,20
Arsa üzerinde yapıların bedeli 812.752,50 TL olmaktadır.
Taşınmazın arsa ve yapıların toplam bedeli (773.421,60 TL + 812.752,50 TL)= 1.586,174,10 TL olmaktadır.
Yüzölçümü : 38.671,08 m2
Arsa Payı : Tapu kaydındaki gibidir.
İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu alan Nazım İmar Planında bulunmasına rağmen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.586.174,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : G.O.P MAHALLESİ SAHİL CADDESİ MEHMET AKİF ERSOY KONGRE MERKEZİ NO: 40/A MEZAT SALONU GÖLBAŞI/ANKARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.