Yazdır
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Gaziantep Şehitkamil'de 90 m² büro icradan satılıktır (çoklu satış)

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040745
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Semt-Mahalle : İNCİLİ PINAR MAH. / KARŞIYAKA
Oda Sayısı : 2+1
: 90
Isıtma : Doğalgaz (Merkezi)
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 21.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/53584 Esas
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.10.2019 11:10
İkinci Satış Günü
:
05.11.2019 11:10
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2018/53584 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncirlipınar Mah. 646 Ada, 55 Parsel, 5. Kat, 69 nolu Büro
Özellikleri: Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip ticaret alanları yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım; Gaziantep Valiliği önünden Kıbrıs Caddesi üzerinde kuzeybatı istikametinde 400 metre ilerlendikten sonra sol kolda yer alan, taşınmazın konumlu olduğu binaya ulaşılır. taşınmaz; genel itibariyle imarlı ve düzenli yapılaşmaların mevcut olduğu, Gaziantep ilinin merkezinde yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde 12-14 katlı binalar bulunmakta olup cadde üzeri binalar zemin katları dükkan, üst katları ofis olacak şekilde yapılandırılmışlardır. Ticari olarak orta yoğunlukta bir bölgedir. Bölgenin ulaşım olanakları bakımından güçlü olması, alışveriş merkezlerine, Tramvay hattına, kamu kurum kuruluşlarının temsilciliklerine yakın konumda olması ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana akslar üzerinde yer alması değerini olumlu yönde etkilemektedir. Bölgede teknik altyapılar tamamlanmış olup bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. taşınmazın konumlu olduğu bina, 4009,56 m2 yüz ölçümüne sahip 646 ada 55 parsel üzerinde, III/B yapı sınıfında, bitişik nizamda ve betonarme karkas sitemde tek blok olarak inşa edilmiştir. Şehitkamil Tapu Müdürlüğü arşivinde mevcut 20.03.2009 onay tarihli mimari projesine göre konu taşınmazın konumlu olduğu bina; 3 bodrum + zemin + asma + 14 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Taşınmazın onaylı mimari projesine göre 1. bodrum katında 25 adet garaj; zemin, asma ve 1. normal katında 25 adet dükkân ve bina girişi; 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10. normal katların her birinde 6'şar adet büro; 11. normal katta 5 adet büro; 12. Normal katta 4 adet büro; 13. normal katta 3 adet büro; 14. normal katta 2 adet büro ve 15. normal katta 1 adet büro olmak üzere; binada toplam 119 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya giriş onaylı mimari projeye ve yerinde yapılan tespite göre zemin kat ve güney cepheden sağlanmaktadır. Binanın giriş ve merdiven zeminleri mermer kaplama, duvarları plastik boyalıdır. Binanın dış kapısı ve merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada 5 adet asansör bulunmaktadır. Bina bakımlıdır. taşınmaz ana gayrimenkulün projesine göre 5. normal katında, bina girişine göre sağ tarafta konumlu güney ve doğu cepheli, 69 bağımsız bölüm numaralı bürodur. Makam odası, 2 ofis, arşiv, wc-lvb, antre ve hol hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 90 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç hacimlerinde ofis zeminleri parke kaplı, duvarları saten boyalıdır. Antre ve hol zemini seramik kaplı duvarlar saten boyalıdır. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar fayans kaplamadır. Pencereler PVC doğrama ve çift camlı, iç kapılar ahşap, dış kapı ise çelik kapıdır. Büroda ısınma merkezi sistem doğalgaz ile sağlanmaktadır.
Adresi : İncirlipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş Merkezi No:13/19 Şehitkamil/GAZİANTEP
İmar Durumu : Ayrık Nizam, Hmax: 45.50 m, TAKS: 0.70, EMSAL: 2.75 yapılaşma koşulları ile Ticaret - Konut (TİCK) yapı adasında gelmekte
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcut
1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 05/11/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mah. 3131 Ada, 15 Parsel, 1. Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmazın yakın çevresinde Cumhuriyet Parkı, Enes Bin Malik Camii ve Lions İlkokulu yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım; Bölgenin ana arterlerinden olan Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde kuzeybatı istikametinde ilerlenirken sağa Hasan Celal Güzel Caddesine girildiğinde 140 m ileride yolun sağında yer alan, taşınmazın konumlu olduğu binaya ulaşılır. Taşınmaz; genel itibariyle imarlı ve düzenli yapılaşmaların mevcut olduğu, gelişimi devam eden bölge sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölge genelde yapı kalitesine bağlı olarak, orta ve üst gelir grubu tarafından yatırım ve yerleşim amaçlı olarak talep görmektedir. Bölgenin ulaşım olanakları bakımından güçlü olması, Pazar yerine, süpermarketlere, eğitim kurumlarına yakın konumda yer alması değerini olumlu yönde etkilemektedir. Bölgede teknik altyapılar tamamlanmış olup bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Taşınmazın onaylı mimari projesine göre bodrum katında müşterek otopark, sığınak ve 8 adet garaj; zemin katında enerji odası, kapıcı dairesi, 2 adet dükkan ve bina girişi; normal katların her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere; binada toplam 22 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya giriş onaylı mimari projeye ve yerinde yapılan tespite göre zemin kat ve güneydoğu cepheden sağlanmaktadır. Binanın giriş ve merdiven zeminleri mermer kaplama, duvarları 1,20 m seviyesine kadar mermer kaplama, kalanı sedef boyalıdır. Binanın merdiven korkulukları alüminyum, dış kapısı demir doğramadır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina bakımlı durumdadır. taşınmaz ana gayrimenkulün projesine göre 1. normal katında, bina girişine göre sol tarafta konumlu kuzeybatı, güneybatı ve güneydoğu cepheli, 2 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Onaylı mimari projesine göre; salon, 4 oda, mutfak, banyo, wc-lvb, antre, hol ve 3 balkon hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 224 m2 kullanım alanına sahip iken, mahallinde bina konsollarında yapılan uzama ve ortak kullanım alanı olan tesisat şaftının taşınmaza eklenmesi ile brüt 245 m2 kullanım alanlı olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Meskenin girişinde çelik kapı mevcut olup odaların zeminleri parke kaplı, antre ve hol zeminleri granit kaplı, duvarları saten boyalıdır. Mutfak bölümünde ahşap mutfak dolabı, granit mutfak tezgâhı bulunmakta olup duvarları mutfak tezgâhının bulunduğu kısım fayans kaplama diğer duvarlar sedef boyalı, zeminleri granit kaplamadır. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar fayans kaplamadır. Meskenin iç kapıları ahşap, pencereleri PVC doğrama ve çift camlıdır. Meskende ısınma bireysel doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz yapı ve işçilik kalitesi bakımından iyi seviyededir.
Adresi : Atatürk Mah. 01050 Nolu Sok. Hoylu Apt No: 2/2 Şehitkamil/GAZİANTEP
İmar Durumu :Ayrık Nizam, 5 kat konut yapı adasında
Kıymeti : 612.903,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcut
1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 05/11/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/53584 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.06/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.