Yazdır

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2013/914 TLMT.
06/09/2019
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzün 2013/914 Talimat sayılı dosyasından İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, GüzelyurtMahallesi, Mustafa Kemal Caddesinde, tapunun 500 ada,1 parsel numarasında kayıtlı 24.750,88 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli B.A.K İş Merkezi, sığınak, otopark ve arsası vasıflı taşınmazda 90/51477 arsa paylı 1. kat (334) nolu dükkan nolu taşınmazın satışına yönelik olarak 01/08/2019 tarihli Star gazetesinde yayını yapılan satış ilanında her ne kadar taşınmazın arsa payının "60/51477" olduğu, bağımsız bölüm numarasının "zemin kat (334) nolu dükkan" olarak yazılmış ise de taşınmazın arsa payının gerçekte "90/51477" olduğu, bağımsız bölüm numarasının ise "1. Kat (334) nolu dükkanın tamamı" şeklinde olduğu düzeltilerek ilan olunur.