Yazdır

T.C.
AKYURT
İCRA DAİRESİ
2019/110 TLMT.

DÜZELTME İLANI

31/07/2019 Tarihli Zafer Gazetesinde yayınlanan Açık artırma ilanı metninde taşınmazın KDV oranı %18  olarak yayınlanmış ise de,21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı resmi gazetede yayınlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile KDV oranlarında yapılan indirimin 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmış olduğundan dolayı KDVnin  % 8  olarak düzeltilmiştir. İlgililerin Müdürlüğümüzün  2019/110 Talimat Sayılı Dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.