Yazdır

T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ
2017/181 TLMT. DÜZELTME İLANI

Yukarıda numarası yazılı dosyamızdan hazırlanan satış ilanında Bitlis ili Tatvan ilçesi Saray mahallesi 276 ada 3 parsel 3 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın sehven 82.387,52-TL yazılmış olup, taşınmazın değeri 364.239,00-TL'dir.