Yazdır

T.C.

BURSA 4. İCRA DAİRESİ
2018/8172 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: Bursa İli,Osmangazi İlçesi,Akpınar Mahallesi,6152 ada 1 nolu parsel 381.99 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli 1.bodrum Kat 8 nolu bağımsız bölümlü 286/1792 arsa paylı Dükkan vasıflı taşınmazın;S. Ç**N-M****a Oğlu adına kayıtlı olduğu ve parselin üzerinde haciz şerhi ve ipotek şerhleri bulunduğu Osmangazi Tapu Müdürlüğünün 24.07.2018 tarih ve 33094 sayılı yazılarından anlaşılmaktadır.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:Bursa İli,Osmangazi İlçesi,Akpınar Mahallesi,6152 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında,bitişik nizam 2 kat konut Alanında kaldığı Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2018 tarih ve 98879 sayılı yazılarından anlaşılmaktadır.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Akpınar Mahallesi,Gizem Sokak,No:1 dış kapı nolu da 1.bodrum kat 8 nolu dükkandır.Brüt 300.00 m2,Net 260.00 m2 alanında taşınmazdır.Zeminleri beton,kapılar ve pencereler Alimınyumdur.3 katlı bina olup içersinde wc.de yerler ve duvarlar tavana kadar seramik,lavabo bulunmaktadır.Boş konumdadır.Çevresinde aynı tarzda yapılaşmalar bulunduğu,her türlü alt yapı hizmetlerinin (elektrik,su,doğalgaz,ulaşım vb.) olduğu,kamu kurum kuruluş okul,camii vb yerlere yakın konumdadır.
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz ve İpotek Şerhleri
1. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 1.İcra Satış Odası - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8172 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.