Yazdır

T.C.
BURSA
17. İCRA DAİRESİ
2019/9279 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kaydı:Osmangazi Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün E.3246609 sayılı yazısında;Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 155 Ada, 3 Parsel nolu 217,70 m² yüzölçümlü ?Arsa? vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen kat irtifakı kurulmuş olan, 79/996 arsa paylı, Bodrum Kat, 7 Nolu Bağ. Bölümün (Depo) Tam hissesi borçluadına kayıtlı olduğu ve hisse üzerinde Bursa 17. İcra Müdürlüğüne ait icrai haciz şerhi ile Anadolu Bank A.Ş. adına ipotek bulunduğu anlaşılmaktadır.
Kaydındaki Şerhler :Beyanlar kısmında 08/06/2015 tarihli Yönetim Planı olduğu ve 07.08.2019 tarih, 37671 yevmiye numarası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi lehine Belediye Gelirleri Kanununa göre kısıtlıdır şerhi bulunmaktadır. Ayrıca tapu kaydındaki gibidir.
İmar ve Ruhsat Durumu:Osmangazi Belediye Başkanlığında yapılan incelemelerde;
Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı Emek Mahallesi, 155 ada 3 parselin 1/1000 Ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında olup taşınmaz bitişik nizam 3 kat, konut bölgesi inşaat alanı kullanımında kalmakta olduğu ve taşınmaza ait 03.06.2015 tarih ve 635 sayılı yapı ruhsatı bulunduğu anlaşılmaktadır.
TAŞINMAZIN İNCELENMESİ VE DEĞERLEMESİ :Kıymet takdirine konu borçluya ait taşınmaz Emek Mah., 8. Güvercin Sok., No:21 Bodrum Kat D:7 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır.Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, bitişik nizam betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup bodrum kat, zemin kat, 2 normal kat ve çatı kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır.Beher katında mesken nitelikli daireleri bulunan taşınmazda kapalı otopark mevcut olup asansör bulunmamaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, bina giriş kapısı demir doğramalı ve camlı, çatısı single kaplıdır.
Keşif tarihinde borçluya ait taşınmazın içine girilmiş olup halihazırda borçlu tarafından ofis olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Taşınmazın kuzey ve batı cepheli olmakla birlikte bina girişinin sol kısmında yer almaktadır. Kıymet takdirine konu depo fiiliyatta bir odadan oluşmakla birlikte iç cephe duvarları alçı sıvalı ve boyalı, zemini seramik kaplı, giriş kapısı ve vitrini alüminyum doğramalı ve camlıdır. Taşınmazda ısıtma sistemi bulunmamakla birlikte deponun kuzey cephesinin yol kotundan yaklaşık bir metre aşağıda olduğu gözlemlenmiştir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın net alanı 30,24 m², brüt alanı 35,00 m²?dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 4-5 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.
Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli, yapı malzemesi, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyetleri, yapılaşma durumu, yıpranma payı, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa daire alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmektedir.
Emek Mahallesi 155 Ada, 3 No?lu parsel:
Borçlunun beherinin taşınmaz üzerindeki hisseleri 1/1?er oranındadır.
Bodrum Kat, 7 No?lu Bağımsız Bölüm(Depo)= 35,00 m² × 1.800,00 TL/m² = 63.000,00 TL
HİSSE MİKTARLARI:
Borçlunun Hissesine İsabet Eden Miktar =63.000,00 TL×1/1= 63.000,00 TL (Yalnız; Altmış Üç Bin Türk Lirasıdır.)
İmar Durumu : Osmangazi Belediye Başkanlığında yapılan incelemelerde;
Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı Emek Mahallesi, 155 ada 3 parselin 1/1000 Ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında olup taşınmaz bitişik nizam 3 kat, konut bölgesi inşaat alanı kullanımında kalmakta olduğu ve taşınmaza ait 03.06.2015 tarih ve 635 sayılı yapı ruhsatı bulunduğu anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 63.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyanlar kısmında 08/06/2015 tarihli Yönetim Planı olduğu ve 07.08.2019 tarih, 37671 yevmiye numarası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi lehine Belediye Gelirleri Kanununa göre kısıtlıdır şerhi bulunmaktadır. Ayrıca tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 24/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9279 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.