Yazdır
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Buca Çamlıkule pazar satış yerleri kullanıma verilecektir

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00958896
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çamlıkule pazar yerinde 171, 172, 173 ve 174 no’lu satış yerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
19/03/2019 tarihine kadar Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kuralları, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususları kapsar.

Pazar yerlerinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi:
"Madde 13 -
(1) Tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi, pazar yeri yerleşim planının belediye encümenince onaylanmasını müteakip başlatılır.
(2) Yapılacak tahsis işlemi, belediyece en az bir yerel gazetede ilan edilmek, en az yedi iş günü belediye ilan panosunda asılı kalmak ve belediyenin resmi internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca bu husus, üyelerine duyurmak üzere ilgili meslek kuruluşuna da bildirilir."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İZMİR
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Buca İlçemiz dahilinde kurulan semt pazarlarından Çamlıkule pazar yerinde 171, 172, 173 ve 174 no’lu satış yerleri boş olması nedeni ile kullanıma verilecek olup, katılmak isteyenlerin Paz. Yer. Yön. Hük. 12. Mad.’ki koşulları taşıyanların 19/03/2019 tarihine kadar Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.