Yazdır

T.C.
İZMİR 6. İCRA DAİRESİ
2015/15139 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, 101 Ada, 1 Parsel, DOĞANLAR Mahallesi 10 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz
İzmir İli, Bornova İlçesi, 101 Ada, 1 Parsel, DOĞANLAR Mahallesi 10 Nolu Bağımsız Bölüm aynı yerde 1 nolu bağımsız bölüm dükkan ile birleştirilip tek dükkan haline getirilmiş tapu kayıtlarında 2 dükkan olarak kalmıştır.
Taşınmaz İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 05/10/2017 tarihli, 2015/483 Esas 2017/456 Karar sayılı ilamının Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi' nin 2018/98 Esas-2018/675 Karar sayılı Tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonucunda düzeltilerek dosyamız alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla tapu tasarruf işleminin iptaline karar verildiğinden satış işlemine geçilmiştir.
Taşınmazın bulunduğu sanayi alanı Ankara Asfaltından Doğanlar Mah. girişinin hemen sağında kalmaktadır. Sanayi alanı; A -B-C ve D Bloktan oluşmaktadır. A Blok; Sosyal Tesislere ayrılan blok, B,C ve D bloklar dükkan olarak planlanmıştır. B ve D Bloklarındaki ilkönce dükkanlar sırt sırta 2 dükkan olarak planlanmıştır. Sonra ara duvarlar kaldırılıp tek dükkana olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ama tapu kayıtlarında birleştirilmemiştir. B Bloğunda son duruma göre; 5 adet, D blokta 6 adet, C blokta 4 adet dükkan vardır. Prefabrik Sistem olarak inşaa edilmiştir Yapı Sınıfı 2B sınıfıdır.9.101,00 m2 üzerine oturmuştur. Dükkanlar blok halinde bitişiktir. Tek kattır. Bina Yapı Ruhsat tarihi;24/03/1988 dur. Bina 30 yaşında olup betonarme yapılar içinde yıpranma payı % 25 dir. Dükkanlar B Bloktadır. Plan olarak sırt sırta dır. 2 adet ayrı tapu olmasına rağmen kullanım amaçlı tek dükkana çevrilmiştir. Prefabrik Sistem olarak yapılmıştır. Tek katlı sanayi yapısıdır.1 nolu dükkan Bürüt;150,00 m2 dir. Net 138,00 m2 dir. 10 nolu dükkan Bürüt;150,00 m2 dir. Net;138,00 m2 dir. Toplam da 300,00 m2 bürüt olarak kullanılmaktadır. Dükkanlar B loğun köşesi konumundadır. 1401/1 sokaktan giriş olarak kullanılmaktadır. Arka girişi kullanılmamaktadır. İçerisinde sonradan yapılmış 2 katlı 50 m2 kutu profil demirden yapılmış idari bölüm vardır. Bu bölümün zeminde wc ve lavabo vardır. Wc nin yer ve duvar kaplaması seramiktir. Üst katına yandan demir malzemeden yapılmış bir merdiven ile çıkılmaktadır. Üst kat ise idari bölüm olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi laminant parkedir. Tavan kaplaması pvc lambridir. Duvar kaplaması alçı üzeri boyadır. Pencere doğramaları pvc dir. Giriş kapısı camlı demir kapıdır.
Taşınmaz Sanayi alanında kalıp; Ankara Asfaltına, İzmir Türkan ÖZİLHAN Devlet Hastanesine, Demirciler Sitesine, Park Bornova Outlet Center'e yakındır. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi,101 Ada,1 parsel de kayıtlı,9.101,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmazda,325/9101 arsa paylı Zemin Kat 10 no’lu Bağımsız Bölümün ( ara yola cepheli- arka cephe) Acarlar Demir Profil İnş. San. ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı tam payının değeri; 450.000,00 TL( DÖRTYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI ) olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.
Adresi : 1401/1 sokak No:2/1 B Blok Zemin kat 10 nolu dükkan
Yüzölçümü : 9.101,00 m2
Arsa Payı : 325/9101
İmar Durumu : : T.C. Bornova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26 /06/ 2018 tarih ve 30465670-115.02.01-E.25013 sayılı yazısına göre; İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi,101 ada 1 parsel 1/1000 çiçekli uygulama imar planında TAKS:0.50 KAKS : 0.80 Yapılaşma Koşullu Kentsel Çalışma Alanında Kalmaktadır. Planlı Alanlar Yönetmeliğine tabidir.Yapı rusatı belgesine rastlanmamıştır. 24/03/1988 tarihli,1-29 dosya nolu Yapı Kullanım izni mevcuttur.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın 24 m2 kısmı üzerinde TEDAŞ lehine 49 yıllığına irtifak hakkı vardır .
1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/15139 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.