Yazdır
İZMİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova'da 138 m2 dükkan icradan satılıktır

İZMİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926449
Şehir : İzmir / Bornova
Semt-Mahalle : DOĞANLAR MAH. / NALDÖKEN
: 138
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/15139 Esas
Muhammen Bedeli
:
450,000 TL
Birinci Satış Günü
:
04.03.2019 10:20
İkinci Satış Günü
:
04.04.2019 10:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İZMİR 6. İCRA DAİRESİ
2015/15139 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, 101 Ada, 1 Parsel, DOĞANLAR Mahallesi 10 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz
İzmir İli, Bornova İlçesi, 101 Ada, 1 Parsel, DOĞANLAR Mahallesi 10 Nolu Bağımsız Bölüm aynı yerde 1 nolu bağımsız bölüm dükkan ile birleştirilip tek dükkan haline getirilmiş tapu kayıtlarında 2 dükkan olarak kalmıştır.
Taşınmaz İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 05/10/2017 tarihli, 2015/483 Esas 2017/456 Karar sayılı ilamının Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi' nin 2018/98 Esas-2018/675 Karar sayılı Tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonucunda düzeltilerek dosyamız alacağı ile sınırlı olmak kaydıyla tapu tasarruf işleminin iptaline karar verildiğinden satış işlemine geçilmiştir.
Taşınmazın bulunduğu sanayi alanı Ankara Asfaltından Doğanlar Mah. girişinin hemen sağında kalmaktadır. Sanayi alanı; A -B-C ve D Bloktan oluşmaktadır. A Blok; Sosyal Tesislere ayrılan blok, B,C ve D bloklar dükkan olarak planlanmıştır. B ve D Bloklarındaki ilkönce dükkanlar sırt sırta 2 dükkan olarak planlanmıştır. Sonra ara duvarlar kaldırılıp tek dükkana olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ama tapu kayıtlarında birleştirilmemiştir. B Bloğunda son duruma göre; 5 adet, D blokta 6 adet, C blokta 4 adet dükkan vardır. Prefabrik Sistem olarak inşaa edilmiştir Yapı Sınıfı 2B sınıfıdır.9.101,00 m2 üzerine oturmuştur. Dükkanlar blok halinde bitişiktir. Tek kattır. Bina Yapı Ruhsat tarihi;24/03/1988 dur. Bina 30 yaşında olup betonarme yapılar içinde yıpranma payı % 25 dir. Dükkanlar B Bloktadır. Plan olarak sırt sırta dır. 2 adet ayrı tapu olmasına rağmen kullanım amaçlı tek dükkana çevrilmiştir. Prefabrik Sistem olarak yapılmıştır. Tek katlı sanayi yapısıdır.1 nolu dükkan Bürüt;150,00 m2 dir. Net 138,00 m2 dir. 10 nolu dükkan Bürüt;150,00 m2 dir. Net;138,00 m2 dir. Toplam da 300,00 m2 bürüt olarak kullanılmaktadır. Dükkanlar B loğun köşesi konumundadır. 1401/1 sokaktan giriş olarak kullanılmaktadır. Arka girişi kullanılmamaktadır. İçerisinde sonradan yapılmış 2 katlı 50 m2 kutu profil demirden yapılmış idari bölüm vardır. Bu bölümün zeminde wc ve lavabo vardır. Wc nin yer ve duvar kaplaması seramiktir. Üst katına yandan demir malzemeden yapılmış bir merdiven ile çıkılmaktadır. Üst kat ise idari bölüm olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi laminant parkedir. Tavan kaplaması pvc lambridir. Duvar kaplaması alçı üzeri boyadır. Pencere doğramaları pvc dir. Giriş kapısı camlı demir kapıdır.
Taşınmaz Sanayi alanında kalıp; Ankara Asfaltına, İzmir Türkan ÖZİLHAN Devlet Hastanesine, Demirciler Sitesine, Park Bornova Outlet Center'e yakındır. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi,101 Ada,1 parsel de kayıtlı,9.101,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmazda,325/9101 arsa paylı Zemin Kat 10 no’lu Bağımsız Bölümün ( ara yola cepheli- arka cephe) Acarlar Demir Profil İnş. San. ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı tam payının değeri; 450.000,00 TL( DÖRTYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI ) olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.
Adresi : 1401/1 sokak No:2/1 B Blok Zemin kat 10 nolu dükkan
Yüzölçümü : 9.101,00 m2
Arsa Payı : 325/9101
İmar Durumu : : T.C. Bornova Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26 /06/ 2018 tarih ve 30465670-115.02.01-E.25013 sayılı yazısına göre; İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi,101 ada 1 parsel 1/1000 çiçekli uygulama imar planında TAKS:0.50 KAKS : 0.80 Yapılaşma Koşullu Kentsel Çalışma Alanında Kalmaktadır. Planlı Alanlar Yönetmeliğine tabidir.Yapı rusatı belgesine rastlanmamıştır. 24/03/1988 tarihli,1-29 dosya nolu Yapı Kullanım izni mevcuttur.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın 24 m2 kısmı üzerinde TEDAŞ lehine 49 yıllığına irtifak hakkı vardır .
1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/15139 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.