Yazdır

T.C.
İSTANBUL4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI:

1 nolu taşınmaz
İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı mevkii 257 ada 3 parsel sayılı yerde 184,00m2 arsa yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği yedi katlı altı imalathanesi 1çayocağı ve yirmi dört bürosu olan kargir iş hanı bağımsız bölüm niteliği imalathane arsa payı 165/1470 olan kat mülkiyet tapulu zemin kat 6 nolu bağımsız bölüm

2 nolu taşınmaz İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Rumelihisarı mahallesi 1458 ada 308 parsel sayılı yerde 1,180,00 m2 arsa paylı yüzölçümlü Ana taşınmaz niteliği arsa bağımsız bölüm niteliği Büro arsa payı 25/1280 olan kat irtifak tapulu Bodrum kat 9 nolu bağımsız bölüm taşınmaz

3 nolu taşınmaz,istanbul ili Beyoğlu ilçesi Emekyemez mahallesi yanıkkapı mevkii 257 ada 3 parsel sayılı yerde 184,00 m2 arsa yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği yedi katlı imalathanesi bi çay ocağı ve yirmidörtbürosu olan kargir iş hanı bağımsız bölüm niteliği imalathane arsa payı 30/1470 olan kat mülkiyet tapulu zemin kat 7 nolu bağımsız bölüm bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; BeyoğluBelediye Başkanlığını İmar ve şehircilik müdürlüğü'nün27/12/2018 tarih ve Ç 13952 sayılı yazısında söz konusu emekyemez mahallesi 257 ada 3 parsel sayılı yerin 07/07/1993 tarih ve 4720 sayılı kurulkararıyla kentsel sitalanı ilan edilen bölgede kalmakta olup bölgeye ait 21/12/2010 tasdikli tarihli 1/1000 ölçekli beyoğlu kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı istanbul 7 idare mahkemesi kararıyla iptal edildiği 20/04/2018 tarih 6298 sayılı İstanbul II nolu kültür varlıklarını koruma bölge kurulu kararına istinaden 02/08/2017 tarih ve 5628 sayılı kurul kararı ile belirlendiği olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumunun koruma kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirleneceği ayrıca imar işlem dosyasında yapılan incelemede taşınmaza ait 1975 /6998 sayılı 1976/4283 sayılı tasdikli projelere istinaden 15/12/1977 tarih 1977-8000 sayı ile yapı kullanma izin belgesi almış olup parsele ait söz konusu projelere göre 6 nolu bağımsız bölüm 62,50 m2 ,7 nolu bağımsız bölüm 18,50m2 olduğu 01/01/2013 tarihinden itibaren de her hangi bir tadilat projesi ya da ruhsat verilmemiş olduğutespit edilmiştir.” Denilmektedir.
Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü 07/12/2018 tarih ve 9232 sayılı yazısında söz konusu Rumelihisarı mahallesi 1458 ada 308 parsel sayılı yere 23/08/1985 tarih 85/7799 sayı ile tasdik edilen projeye göre binaya 22/11/1985 tarih B/85-14 cilt sahife sayılı Yapı Kullanmaizin belgesi düzenlendiği söz konusu yerin imar durum bilgisinin ise 18/06/1993 onanlı 1/5000 ölçekli Garanti Mahallesiuygulama İmar Planıkapsamında blok düzende H:12,50 mt.yükseklikte yapılanma hakkı almakta olup konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

1. Taşınmaz, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez mahallesi, Yamkkapı sokak, No: 15’ de Ortaklar îşhamnda, hanın giriş kapısının hemen sağ tarafında 15B numarası alan taşınmazdın İşhanı, ön taraftan Yamkkapı sokağa, arka taraftan ise Devedikeni sokağa cepheli olup bitişik nizam, en az 45 yıllık betonarme yapıdır. Bahse konu taşınmaz, Yamkkapı sokak cephesinden arkadaki Devedikeni sokak cephesine kadar uzanan bütün halinde tek bir bağımsız bölüm olmasına karşın, ara duvarla bölünerek, fiilî olarak Yamkkapı sokaktan direk girişi olan Elektrik malzemeleri satan SAN Kablo Aydınlatma isimli kiracı işletmecinin 34,00 nri'lik kısmım kullandığı ayrı bir dükkan olarak, aynca işhanının içinden arka taraftan ayrı bir girişi olan arkadaki Devedikeni sokağa cepheli, Akpınar pano sanayi İsimli kiracının 28,50 m2’lik kısmım kullandığı elektrik pano imalatı yapan ayn bir dükkan olarak kullanılmakta olup, toplam net alanın 62,50 m* olduğu anlaşılmaktadır. San kablonun kullandığı dükkan ön cephesi komple cam cephe, otomatik kepenk, klima, alarm sistemli olup, zemin seramik, asma tavan, duvarlar boyalı, aydınlatmalar yerinde, genel olarak bakımlı olduğu, işhanı içinden girerek arkada kendine ait demir giriş kapısı olan pano İmalathanesi olarak kullanılan dükkanın ise zemin karo mozaik kaplı, pencerler ısıcamlı PVC, duvar ve tavanlar plastik boyalı olduğu, dükkanlarda ısınmanın elektrikle sağlandığı anlaşılmaktadır.

2. Taşınmaz, Beşiktaş ilçesi, Rumelihisarı mahallesi, Toprakkale sokak, No: 30' da Bodrum + Zemin + 3 Normal katlı binanın zemin katındaki 2 noTu bağımsız bölüm taşınmazdır. Binanın normal katlan konut, zemin ve bodrum katlar ise tamamen işyeri olarak kullanılmaktadır. Bahse konu taşınmaz zemin kat girişine göre sağdan ikinci taşınmazdır. Büro olarak kullanılan taşınmaz net kullanım alanı 16,00 ms olup, cephesi camlı alüminyum doğrama, zemin laminant parke, pencereler panjurlu ve ısıcamlı PVC, duvar ve tavanlar boyalı oldukça temiz ve bakımlı, büro içinde kullanılan oldukça bakımlı küçük mutfak olduğu anlaşılmaktadır.

3 Taşınmaz, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez mahallesi, Yamkkapı sokak, No: 15' de Ortaklar îşhanın girişinde zemin kat arka sol tarafta 10 numara elektrik isimli kiracının kullandığı 18,50 m2 net alana sahip taşınmazdır. Boyalı demir kapıdan içeri girildiğinde; zeminin laminant parke kaplı olduğu, duvar ve tavan boya ve aydınlatmalarının yerinde ve bakımlı, arka cepheye bakan pencerelerin ısıcamlı PVC şeklînde olduğu, ısıtmanın elektrikli olduğu anlaşılmaktadır.
Söz konusu 1. Ve 3. taşınmazlar, tarihi Beyoğlu ilçesinin konum olarak özellikle, elektrik ticaretinin yoğunluklu olduğu kıymetli bir bölgesinde, bankalar caddesi, gemi İskeleleri, perşembe pazarı, Salı pazarı, Galataport, Galata kulesi, Taksim, İstiklal caddesi, konsolosluklar, Haliç ve Eminönü, Karaköy merkezine, kamu kurum ve kuruluşlarına, hastane, okul, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, çarşı al ani an, eğlence merkezleri, büyük katlı otopark alanı, tramvay, füniküler , deniz ve otobüs ulaşım duraklarına v.s oldukça yakın, herhangi bir yere ulaşım imkanının çok rahat olduğu bir konumdadır. Her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Söz konusu 2. taşınmaz, Beşiktaş ilçesinde, Boğaz'daki en düzenli yapılaşmanın olduğu konut yoğunluklu Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme bölgesi Etiler'de, Boğaz kıyısı Rumelihisarı, Bebek ve Amavutköy semtlerine yakın, ana arterlere E-5 ‘e ve Boğaziçi köprüsüne Fatih köprüsüne yakın, Beşiktaş ve Boğaz vapur iskelelerine yakın, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi arasında, Robert Kolej yakınında vs. gibi eğitim kurumlan ve okul, ibadet yerleri, hastaneler, alışveriş merkezleri (Akmerkez), kültür merkezleri, çarşı al an] an, eğlence merkezleri kamu kurum ve kuruluşlarına, otobüs durakları vs* gibi toplu taşıma duraklarına oldukça yakın, herhangi bir yere ulaşım imkanının çok rahat olduğu bîr konumda olup, İstanbul'un oldukça merkezi ve kıymetli bir bölgesindedir Her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Söz konusu 1. ve 3. taşınmazlar, tarihi Beyoğlu ilçesinin konum olarak özellikle, elektrik ticaretinin yoğunluklu olduğu kıymetli bir bölgesinde, bankalar caddesi, gemi iskeleleri, perşembe pazan, Salı pazarı, Galataport, Galata kulesi, Taksim, İstiklal caddesi, konsolosluklar, Haliç ve Eminönü, Karaköy merkezine, kamu kurum ve kuruluşlarına, hastane, okul, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, çarşı alanları, eğlence merkezleri, büyük katlı otopark alanı, tramvay, fımiküler, deniz ve otobüs ulaşım duraklarına oldukça yakın, herhangi bîr yere ulaşım imkanının çok rahat olduğu bir konumdadır. Her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Söz konusu 2. taşınmaz, Beşiktaş ilçesinde, Boğaz'daki en düzenli yapılaşmanın olduğu konut yoğunluklu Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme bölgesi Etiler1 de, Boğaz kıyısı Rumelihisarı, Bebek ve Amavutköy semtlerine yakın, ana arterlere E-5 ‘e ve Boğaziçi köprüsüne Fatih köprüsüne yakın Beşiktaş ve Boğaz vapur iskelelerine yakın* Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi arasında, Robert Kolej yakınında vs. gibi eğitim kurumlan ve okul, ibadet yerleri, hastaneler, alışveriş merkezleri (Akmerkez), kültür merkezleri, çarşı al ani an, eğlence merkezleri kamu kurum ve kuruluşlarına, otobüs duraklan vs. gibi toplu taşıma duraklarına oldukça yakın, herhangi bir yere ulaşım imkanının çok rahat olduğu bir konumda olup İstanbul'un oldukça merkezi ve kıymetli bir bölgesindedir. Her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre

1.taşınmazın değeri 900.000,00.TL. (dokuzyüzbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI %18 dir.

2.taşınmazın değeri 315,000,00.TL. (Üçyüzonbeşbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI %18 dir.

3.taşınmazın değeri 285,000,00.TL. (ikiyüzseksenbeşbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI %18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili
1 taşınmazın ihalesi 28/06/2019 CUMA GÜNÜ saat 14,00.’ dan - 14,05’ a kadar,
2 taşınmazın ihalesi 28/06/2019 CUMA GÜNÜ saat 14,20.’ dan - 14,25’ a kadar,
3 taşınmazın ihalesi 28/06/2019 CUMA GÜNÜ saat 14,40.’ dan - 14,45’ a kadar,
İstanbul Adalet Sarayında 4.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B2-332 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,

1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 24/07/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatlerde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 24/07/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/28 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca abancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 16/04/2019(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.