Yazdır

T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2017/27103 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İl, Etimesgut İlçe, 45399 Ada, 6 Parsel, PİYADE Mahalle/Köy, ZEMİN KAT 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Açık adresi : Piyade mah. 1544. cadde no 48/B Etimesgut / Ankara şeklindedir. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bina ve çevre özellikleri: Kıymet takdirine konu olan taşınmazın bulunduğu yapı 928 m² yüzölçümlü arsa üzerine kuruludur. 3B yapı sınıfında betonarme karkas yapıda, ayrık nizamda, bodrum kat+ zemin kat + 3 normal kat ve çatı katlı olarak proje ve inşa edilmiştir. Bina girişi zemin kattan, güney cepheden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda bodrum katında; 1 adet dükkan, sığınak, sayaç yeri, elektrik odası, vb. ortak alanlar, zemin katında; 2 adet dükkan ve bina girişi, 1. kat ve diğer tüm katların her birinde 3 er adet mesken bulunmakta olup, bina toplam 12 adet bağımsızdan meydana gelmektedir. Binanın giriş kapısı alüminyun doğrama, iç zeminler giriş ve sahanlıklarda mermer kaplama, merdiven korkulukları ise demir doğramadır. Binada asansör bulunmamakta olup otopark bulunmaktadır. Çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Bölgede elektrik, su , yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü Belediye hizmeti mevcuttur. Kıymet Takdiri istenilen zemin kat, 10 bağımsız bölüm no'lu dükkan nitelikli taşınmazın iç mekan özellikleri: 10 bağımsız bölüm no.lu dükkan nitelikli taşınmaz ana yapının zemin katında, bina girişine göre sağ yan ve 1544 cad. göre sol yan ve ön cephede konumlu olup, kuzey cephelidir. Mimari projesine göre zemin katta dükkan ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. (mahallen yapılan incelemede taşınmaz mdf ile bölünerek mutfak ve depo hacmi yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmaz içerisine ofis hacmi yapıldığı görülmüştür.) Taşınmazın dış cephesi alüminyum doğrama camekanlıdır. Dükkan zeminleri seramik kaplı olup, duvarlar saten boyalıdır. WC. zeminleri ve duvarları seramik kaplıdır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları, vitrifiye, armatürleri mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısıtılması doğal gaz yakıtlı kambili kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Taşınmazın kombi ve petekleri mevcut değildir. Taşınmazın 1544. caddeye yaklaşık 9,91 m cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın kullanım alanı net 122 m² bürüt; 136 m² dir.
Adresi : Piyade Mah. 1544. Cadde 48/B nolu binada No: 10 Etimesgut/Ankara
Yüzölçümü : 928 m²
Arsa Payı : 74/928
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (20/03/2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/12/2019 tarihine kadar KDV oranı %8 olarak uygulanacak olup, ihalenin bu tarihten sonra kesinleşmesi halinde kesinleştiği tarihte yürürlükte olan KDV oranı uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/12/2019 günü 11:20 - 11:23 arası
2. Satış Günü : 08/01/2020 günü 11:20 - 11:23 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/27103 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.