Yazdır

T.C.
ADANA
5. İCRA DAİRESİ

2016/470 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, 2700 Ada, 13 Parsel, UÇAKALANI Mahalle/Köy, D Blok Zemin + Asma Kat, 4 BB Nolu İşyeri, tapuda ana taşınmaz niteliği kargir işyerleri vasıflı, 7.255,00 m2 yüzölçümlü 1/5 (1.451 m2) arsa paylı taşınmaz. Taşınmaz konum olarak doğu-batı cephelidir. Ana taşınmaz 7.255 m2 arsa olup üzerinde bulunan iş yerlerine ilişkin mülkiyet durumu kat irtifakı olarak görünmektedir.
Dava konusu parsel, Seyhan İlçesinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın 1,75 km güneyindedir.
Taşınmazın bulunduğu Yeşiloba Mahallesi, Seyhan ilçe merkezindedir. Seyhan İlçe Belediyesi taşınmazın 6,5 km batısında bulunmaktadır. Çevresinde; Metro Market, Sebze Hali ve Hipodrom gibi bilinen yerler bulunmaktadır. Taşınmazın çevresi düşük yoğunluklu ticari yapılaşma ile çevrilidir.
Değerlemeye konu taşınmaz, belediye hizmetleri, elektrik, doğalgaz gibi hizmetlerden tam olarak yararlanmaktadır. Taşınmaz, orta ölçekli sanayi sitesi içinde, şehrin gelişen bölgesinde, doğu ve batı yönlerinde iki ara sokağa cephelidir. İçinde bulunduğu sanayi sitesinin ticari faaliyetleri yoğun, şehir içi ve şehir dışı ulaşım yolları açısından trafik sorunu olmayan konumdadır.2 katlı idari bina :(7,5 m x 17,5 m) = 131,25 m2 x 2 kat = 262,50 m2
10 metre yüksekliğine sahip atölye binası: (60 m x 17,5 m) = 1.050 m2'dir.
Taşınmazın atölye kısmı için imalatı 2C yapı sınıfı kapsamında bulunduğundan birim imalat maliyeti 710 TL/m2 olarak hesaplanmıştır. Yıpranma payı olarak da % 20 hesap edilmiştir. İdari bina için 3A sınıfı olarak 980-TL/m2 birim maliyet bedeli hesap edilmiştir. Arsa değeri ise 1.250-TL/m2 olarak hesap edilmiştir.
Taşınmazın arsa değeri :1.451 m2 x 1.250-TL/m2 = 1.813.750-TL
İş yeri yapı bedeli - İdari Bina : 262,5 m2 x 980-TL/m2 x 0,80= 205.800-TL
İş yeri yapı bedeli - Atölye :1.050 m2 x 710-TL/m2 x 0,80= 596.968-TL
Taşınmazın Toplam Değeri: 2.616.518-TL olarak hesap edilmiştir.
Adresi : Yeşiloba Mah., 46047 Sokak N:12 Seyhan / ADANA
Yüzölçümü : 7.255 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planında; küçük sanayi alanı fonksiyonlu, E=1,00 (inşaat katsayısı) Azami Yükseklik=9,50 metre olarak görünmektedir. Yapının ruhsat tarihi ve No:29.05.2003 (5/19)
Kıymeti : 2.616.518,00 TL (Taşınmazın kıymeti Adana 5.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2019/295 E, 2019/571 K sayılı dosyasından yapılan yargılama neticesinde tespit edilmiştir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 25/12/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 22/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/470 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.