Yazdır

T.C.
ADANA
7. İCRA DAİRESİ

2018/13499 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, 931 Ada, 125 Parsel, REŞATBEY Mahalle/Köy, 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup bilirkişi aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.
Taşınmazın Özellikleri: Bina, 4/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Bina; bodrum kat, zemin kat, 5 normal kat ve çatı katı olmak üzere 8 katlıdır. Bodrum katta; sığınak, hidrofor, 3 adet depo, vardır. Zemin katta; apartman giriş holü, 4 dükkân ve 2 mesken vardır.1 ila 5. katların her birinde 3'er mesken ve çatı katında 2 mesken olmak üzere binada 7 dükkân 19 mesken ve 26 bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Değerlemesi yapılan dükkân; binanın zemin katında ve binanın kuzey doğu köşesinde yer almaktadır. Dükkân kuzey ve doğu cepheli olup kaldırım seviyesinden giriş sağlanmaktadır.
Dükkân net ~28 m² ve brüt ~32 m² alana sahiptir. Dükkân mimari projesinde; tek hacimden oluşmaktadır. Dükkân projesine aykırı olarak, ~5 m içeriden güney cephesine alçıpandan bölme şeklinde ikiye ayrılmıştır.
Giriş kapısı cam imalat, pencereleri demir imalattan mamul camekânlıdır. Zemini seramik kaplı, duvar ve tavanları plastik boyalıdır. Dükkân bakımlı vaziyettedir.
Adresi : Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi No:21/2 Baykal Apt. Zemin Kat No: 7 Vika Market Seyhan / AdanaMerkez / ADANA
Yüzölçümü : 28 m2
Arsa Payı : 6/344
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı parsel; MİA / Merkezi İş Alanı
E:2,40Maks Taks:0,60Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahiptir
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13499 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.