Yazdır

(DHMİ) DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KONU: VAN FERİT MELEN HAVALİMANI RENT A CAR MAHALLİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

  1. Van Ferit Melen Havalimanı terminal binası gelen yolcu salonu çıkışında bulunan BZ-03 nolu 10.13 m²’lik rent a car mahalli KDV dâhil aylık 5.300-TL (beşbinüçyüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.
  2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.
  3. İhaleye katılmak isteyenler 20.000-TL (yirmibinTL) geçici teminat vereceklerdir.
  4. İstekliler 08.04.2020 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Van Ferit Melen Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
  6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
  7. İhale 08.04.2020 günü saat 14.30’da Van Ferit Melen Havalimanında yapılacaktır.
  8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22