Yazdır

T.C.
SEFERİHİSAR
İCRA DAİRESİ
2018/540 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın tapu kaydı , imar durumu , adresi ve önemli özellikleri :
Taşınmazın Adresi : Camikebir Mah. 52/3 Sokak No:3/D Seferihisar İzmir
Tapu Bilgileri : İzmir İli Seferihisar İlçesi Turabiye Mahallesi Sadıkbey Caddesi Mevkii 184 ada 179 parselde bulunan 636,97 m2 yüz ölçümlü arsa niteliğinde ana taşınmaz üzerindeki 74/2400 arsa paylı B blok zemin kat 10 numaralı işyeri niteliğindeki bağımsız bölümdür.
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında Bitişik Nizam , 4 kat , zemin ticaret , üst katlar ticaret , konut tercihli imarlıdır.
Özellikleri :Keşif tarihinde taşınmaz yerinde nargile dükkanı olarak işletilmektedir . Taşınmaz ve taşınmazın bulunduğu bölge altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz meskun alanda ve Seferihisar ilçe merkezinin en iyi lokasyonlarından birindedir. Taşınmaz ilçe merkezinde bulunmakta, çevresinde 2-3-4 katlı konut ve işyeri binaları, sağlık tesisleri, okul, park, hükümet konağı, belediye bulunmaktadır. Taşınmaz 52/3 sokaktan cephe almaktadır. Taşınmaz çarşı, pazar, banka, hükümet konağı, sağlık kurumları, alışveriş merkezlerine 3-5 dakikalık yürüme mesafesindedir.Yerler seramik, duvarlar sıvalı-boyalı, asma tavanlı, camlı-camekanlıdır. Taşınmazın bulunduğu binanın belediyesinden alınan 28.04.2008 tarih ve 051sayılı yapı ruhsatıyla inşa edilmiş olduğu, 24.12.2012 tarih ve 666 sayılı yapı kullanma izni ile inşaatının tamamlanmış olduğu, ruhsat eki mimari projesine ve numarataj krokisine göre B blok 10 numaralı bağımsız bölüm olduğu, 18 daire-8 işyeri olmak üzere binada toplam 26 adet bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiştir. Yapı kullanma izin belgesine göre 89 m2 alanlıdır.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 27/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Seferihisar İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Tapuda adresi olmayanlar için İİK 127 maddesi gereği ilanen tebliğ olunur .
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/540 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.