Yazdır

T.C. BURSA
14. İCRA DAİRESİ
2019/4910 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, 4351 Ada, 26 Parsel, ALACAMESCİT Mahalle/Köy, 1.bodrum zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Alacamescit Mah. Tek Sokak No:1/1 adresinde olup, 177,04 m² yüzölçümlü Yol seviyesi altında iki üstünde dört toplam altı katlı betonarme apartman vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen 2/5 arsa paylı, (Bodrum-Zemin) 4 Nolu Bağ. Bölümün (Asma Katlı Depolu Dükkan) Tam hisseli.
imar durumunun 1/1000 Ölçekli Bursa Merkez Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Zemin Kat ticari kullanım 4 kat olduğu belirlenmiştir
Taşınmaz Alacamescit Mah. Tek Sokak No:1/1 Osmangazi/BURSA adresinde yer almaktadır.
Taşınmazın 1. bodrum katındaki kısmı satış alanı olarak kullanılan büyükçe bir mahal ve WC?den oluşmaktadır. Satış alanının duvarları sıvalı ve plastik boyalı, zemini seramik kaplıdır.WC zemini ve duvarları seramik kaplı olup klozet mevcuttur. WC kapısı Amerikan panel kapıdır. Oda (Satış alanı) net 139.20 m², WC net 2,80 m² olmak üzere taşınmazın 1 . bodrum kat net alanı 142,00 m², brüt alanı 163,00 m²?dir.
Taşınmazın zemin katındaki kısmı satış alanı olarak kullanılan büyükçe bir mahal ve WC?den oluşmaktadır. Satış alanının duvarları ithal duvar kağıdı kaplı ve zeminleri seramik kaplıdır. WC zemini ve duvarları seramik kaplı olup klozet mevcuttur. WC kapısı Amerikan panel kapıdır. Oda (Satış alanı) net 139.20 m², WC net 2,80 m² olmak üzere taşınmazın zemin kat net alanı 142,00 m², brüt alanı 163,00 m²?dir.
Taşınmazın asma katındaki kısmı satış alanı olarak kullanılan büyükçe bir mahal, ofis ve WC?den oluşmaktadır. Duvarları sıvalı ve plastik boyalı ve zeminleri seramik kaplıdır.WC zemini ve duvarları seramik kaplı olup klozet mevcuttur. Ofis ve WC kapısı Amerikan panel kapıdır. Oda (Satış alanı) net 130.70 m², Ofis net 8,50 m² ve WC net 2,80 m² olmak üzere taşınmazın asma kat net alanı 142,00 m², brüt alanı 163,00 m²?dir.
Sonuç olarak kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın toplam net alanı 426,00 m², brüt alanı 489,00 m²?dir.
Adresi : Alacamescit Mah. Tek Sokak No:1/1 Osmangazi/BURSA
Yüzölçümü : 177,04 m2
Arsa Payı : 2/5
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Bursa Merkez Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Zemin Kat ticari kullanım 4 kat olduğu
Kıymeti : 1.271.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydında olduğu üzeredir.
1. Satış Günü : 19/02/2020 günü 11:35 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 11:35 - 11:40 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4910 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.