Yazdır
ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Altınordu'da 188 m² asma katlı işyeri icradan satılıktır

ORDU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01137749
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / BAHCELİEVLER
: 188
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 25.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/828 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
388,971 TL
Birinci Satış Günü
:
22.04.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
21.05.2020 14:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ORDU İCRA DAİRESİ
2019/828 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgileri:Ordu İli, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, Akyazı Mevkii, 6205 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 2 Bağımsız Bölüm Nolu, 60/1392 Arsayı pay/payda, Bağımsız Bölüm Niteliği İş Yeri-Asma Katlı, Ana Taşınmaz Niteliği Altı Katlı Kargir Apartman ve Arsası, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 567,28 m² yüzölçümlü taşınmaz.
Özellikleri :Bilirkişi raporunda:"ŞAHİNCİLİ MAHALLESİ - ADA 6205 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ B BLOK ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Taşınmazın Tapu Kaydı:Tapu kaydına göre kıymet takdiri istenen taşınmazın Ordu İli Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi - ada 6205 numaralı parselde kayıtlı olan 567,28 m2 yüzölçümlü "Altı Katlı Kargir Apartman ve Arsası" vasfında olduğu, kat irtifakı tesisli olduğu ve tesisli kat irtifakına göre B Blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün 60/1392 arsa paylı "İşyeri-Asma Katlı" vasfında olduğu ve 1/1 yani tam hisse oranında borçlu Ziya oğlu Necati YANIK'a ait olduğu tespit edilmiştir. Borçlunun Hisse Durumu:Tapu kaydına göre dosyada yer alan icraya konu - ada 6205 parsel numaralı taşınmazın üzerindeki binanın B Blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölümünün 1/1 hisse oranında Ziya oğlu Necati YANIK'a ait olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın Konumu:Taşınmazın Atatürk Bulvarına dik konumda olan Karadeniz Caddesi üzerinde bulunduğu, hemen batısında Otogar olduğu, karşısında ise Atabeyoğlu Petrol İstasyonu bulunduğu, batısında bulunan Öğretmenler Sitesine 175 metre, kuzeyinden geçen Atatürk Bulvarına 50 metre, güneyinden geçen İsmet Paşa Caddesine 75 metre, doğusundan geçen Turgut Özal Bulvarına ve Ulubey kavşağına 150 metre, güney batısında bulunan Ordu Devlet Hastanesine 1.100 metre, Altınordu Belediyesine 450 metre, kuzey batısında bulunan şehir merkezine 1.500 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Ulaşımının rahat ve kolay olduğu, il merkezine, kamu kurum ve kuruluşlarına, alışveriş merkezleri ile merkezdeki bankalara kısmen uzak sayılabilecek bölgede olduğu tespit edilmiştir. Çevresi özellikle konut ve ticaret alanı olarak gelişmiş olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın Hali Hazırda Durumu ve Değeri:A) B Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm:Bodrum kat + zemin kat (asma katlı) + dört normal kat + çatı katı olmak üzere toplam sekiz katlı 4 kapı numaralı yapı olduğu, bina girişinin cam göbekli demir doğramadan imal kapı girişli olduğu, merdivenin; mermer kaplama, demir korkuluklu ve boyalı olduğu, binanın dışının sıvalı ve boyalı olduğu, çatısının yapılı olduğu, binanın doğalgaz ısıtma sistemli olduğu tespit edilmiştir.Kıymet takdirine konu taşınmazın zemin katta yer alan asma katlı işyeri olduğu, İş yerinin Mesudiyeliler Kıraathanesi adında kahve olarak işletildiği, bağımsız bölümün camekan girişli olduğu, oyun salonu, çay ocağı, asma kat ve tuvaletten ibaret olduğu, standart düzeyde kahvehane olduğu, içinin sıvalı ve boyalı olduğu, panel radyatörlü ve doğalgaz ısıtma sistemli olduğu, asma katlı zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün asma katı ile birlikte toplam inşaat alanının 188 m2 ve 3.Sınıf B grubu yapılardan olduğu tespit edilmiştir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre 3.Sınıf B Grubu yapıların m2 fiyatı 1.210,00 TL olarak belirlenmiştir. Yapının yaşı ve bağımsız bölümün mevcut hali dikkate alındığında %15 oranında yıpranma düşülecektir.Buna Göre B Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün İnşaat Değeri:188,00 m2X 1.210,00 t/m2X(l - 0,15) = 193.358,00 TL olarak hesap edilmiştir.B) Arsa Payı Değeri:Taşınmazın imar durumu, konumu ve hali hazırda durumuna ilişkin olarak yukarıda verilen bilgiler ışığında, ayrıca taşınmazın tüm özellikleri ve tarafımızca yapılan piyasa araştırması birlikte değerlendirildiğinde 14.11.2019 işlem tarihi itibarıyla taşınmazın arsa m2 değerinin 4.000,00 TL civarında olabileceği kanaatine varılmıştır. Ancak kıymet takdirine konu bağımsız bölümün; büyüklüğü, niteliği, kat irtifası, arsa payı oranı, cephesi ve benzeri özelliklerinin diğer bağımsız bölümler ile kıyaslandığında, piyasa koşullarında gerçek arsa payı değerinin bulunabilmesi amacıyla arsa payı oranında %100 objektif değer artışı yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.Bu Durumda B Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün Arsa Payı Değeri: 4.000,00 t/m2 X 567,28 m2 X 60/1392 X (1 + 1,00) = 195.613,79 TL olarak hesaplanmıştır.B Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün Arsa Payı Dahil Toplam Değeri:B Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün İnşaat Değeri = 193.358,00 TL Arsa Payı Değeri =195.613,79 TL Toplam=388.971,79 TL olduğu" rapor edilmiştir.
Adresi : Yeni Mahalle Karadeniz Cad. B Blok No:4 Altınordu / ORDU
Yüzölçümü : 567,28 m2
Arsa Payı : 60/1392
İmar Durumu : İnşaat tarzı Arazinin topoğrafık yapısının düz olduğu, belediye imar planı içinde ve bitişik nizam 5 katlı konut ve ticaret alanına tahsisli olduğu, belediyenin hizmetlerinden yararlandığı, alt yapısının tam olduğu
Kıymeti : 388.971,79 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir. Taşınmaz kaydında "İSKAN BELGESİ ALINACAKTIR"beyanı vardır
1. Satış Günü : 22/04/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 21/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ordu Adliyesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Blv No:504 Zemin Kat İcra Müdürlüğü BZ-08 MERKEZ / ORDU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu satış ilanının gazete ilanı tapuda adresi bulunmayan veya kendisine adli tebligat yapılamayan tüm ilgililere İ.İ.K nun 127 maddesi kapsamında tebligat yerine kaim olacaktır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/828 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.