Yazdır

İHALE İLANI

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri,vasıfları,alanı,muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. maddesine göre sıra no 1-11 olanlar 3 yıllığına ve sıra no 12-13 olanların 1 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 15/11/2019 tarihinde saat 14:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya verilecek Taşınmaz Adresi Vasfı Alanı (m2) Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat-%3 İhale Saati
1 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/7 Dükkan 10 375,00 405,00 14:00
2 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/10 Dükkan 10 375,00 405,00 14:02
3 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/12 Dükkan 10 375,00 405,00 14:04
4 Şevketiye Mh.Mehmet Yavaş Cd. 143/C Dükkan 12 640,00 700,00 14:06
5 Şevketiye Mh.274 Sk. No:1/1-A (Atatürk Parkı) Kahvehane (Park) 230 1.000,00 1.080,00 14:08
6 Sarıoğlu Mahallesi Atatürk Cd.No:215 (Sedat Taşan Parkı) Kahvehane (Park) 135 1.250,00 1.350,00 14:10
7 Kavşit Mahallesi Dükkan 15 120,00 130,00 14:12
8 Kahraman Mahallesi Dükkan 60 100,00 108,00 14:14
9 Karakollar Mahallesi Kahvehane 60 225,00 245,00 14:16
10 Ovacık Mahallesi Kahvehane 60 170,00 185,00 14:18
11 Çatak Mahallesi Kahvehane 40 90,00 100,00 14:20
SıraNo Kiraya Verilecek Taşınmaz Adresi Cinsi Muhammen Bedel (2019 Sezonu) Geçici Teminat-%3 İhale Saati

12
Çine İlçe sınırları içindeki Parklar, Sokaklar ve Mezarlıklarda bulunan Çam Ağaçları
Çam Fıstığı

9.000,00

270,00

14:22
SıraNo Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat-%3 İhale Saati
13 Ambalaj Atıkları Toplama ve Geri Kazanım işi Ambalaj atıkları niteliğindeki geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının lisanslı firmalarca yapılması 1.500,00 540,00 14:24

İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;
a- Dosya Ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz
b- Gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.
c- Vekaleten ihaleye girecekler noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü,
d- Gerçek kişilerin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (sıra no 12 hariç)
e- Tüzel Kişilerden;
- İmza Sirküleri, Yetki Belgesi
- 2019 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları (anne,baba,eş,çocuk) Belediyeye kira,emlak,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek kişi veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
2- Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma İmtiyaz Hakkının devredilmesi ihalesine gireceklerin, toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,
3- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.
4- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve istekli ihaleye girebilmek için 50,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

5-İhaleye girmek isteyen istekliler 15/11/2019 Cuma günü saat 12:30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.
6- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.