Yazdır

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
GAYRİMENKUL(TAŞINMAZ) KİRA İHALE İLANI


1-İHALE KONUSU

1- Malatya ili Doğanşehir İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller (,işyerleri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü ayrı,ayrı 5(beş)yıllığına (kira)ihale edilecektir
2- İçeriği muammen bedeli ve genel şartları ŞARTNAMEDE belirtilen Doğanşehir ilçesi Kurucuova,Sürgü,Polat,Söğüt Mahallelerinde bulunanan Gayrimenkul (işyerleri,konutlar,park ve bahçe işletmeleri)
Şartnamede tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 20.06.2019 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile 5(BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 20,00TL karşılığınada satın alabilirler( görebilirler) şartname satın almak zorunludur