Yazdır

T.C.
KONYA 4. İCRA DAİRESİ
2019/10189 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya ili, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 325 Cilt, 32121 Sayfa, 13702 ada, 5212 parsel numaralı,399,00 m² yüzölçümlü, 4 katlı Betonarme Mesken ve Arsası vasıflı ana taşınmaz'da tesis edilen Kat mülkiyetine göre, Zemin kat, 2 Bağımsız Bölüm numaralı, 33/250 arsa paylı, Dubleks Dükkan vasıflı taşınmaz.
Konu taşınmaz ile ilgili olarak zeminde yapmış olduğumuz keşif incelemesinde, taşınmazın üzerinde 3 katlı apartmanın olduğu görülmüştür. Ana taşınmaz konum olarak Tabiyet sokağa cepheli konumdadır. Taşınmazın çevre düzenlemesi yapılmış durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar tamamlanmış durumdadır. Taşınmaz Doğu-Güney-cephe konumludur. Ana taşınmazın bulunduğu yer konum olarak, Kampus alanlarına, resmi kurumlara, büyük sanayi bölgelerine ve şehir merkezine uzak, alışveriş merkezlerine, sağlık merkezlerine , eğitim kurumlarına, sosyal donatı alanlarına ve ana yollara yakın konumdadır. BölgeSosyal ve kültürel yönden normal gelişmiş durumdadır Bölgenin alt yapı hizmetleri (Elektrik, Yol, Kanalizasyon, Doğalgazve Su) tam olup, her türlü belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır.Ulaşım durumu itibarı ile Minibüs veotobüs ve ile sağlanmaktadır. Tramvay hattına 860 metre mesafededir. Kuzeydoğu ve kuzeybatı cepheli, Zemin kat 2 bağımsız bölüm numaralı dükkan onaylı mimari projesine göre; bodrum kat netnet 40,63 m², zemin kat net balkon dahil 75,51 m2 olmak üzere toplam 116,14 m² dir.Taşınmaz bodrum katta bir oda, lavabo+wc bölümü, zemin katta 3 oda, 2 balkon bölümünden oluşmaktadır. Taşınmazda onaylı proje harici olarak balkon hacimlerinin kapatılarak taşınmaza dahil edildiği, balkonlar ile odalar arasında ki bölücü duvarlar yıkılarak oda hacimleri genişletildiği, ayrıca taşınmazın kuzeybatı cephesine giriş kapısı yapıldığı görülmüştür. Bodrum kat depo, mescit, mutfak ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. Bodrum kata bina kat holünden bağımsız olarak bina dışarısından da giriş sağlanmaktadır.Bodrum katta zemin seramik, duvarlar alçı sıvalı ve boyalıdır. Mutfak alt üst dolapları yapılı ve membran kapaklıdır. Bodrum kat merdiven basamağı laminat kaplama ve alüminyum korkulukludur. Zemin kat zeminleri seramik ve duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Isınma doğalgazlı ve yerden ısıtmadır. Elektrik, doğalgaz ve su tesisatları döşelidir. Taşınmazın dış cephesi alüminyum doğrama, kompozit kaplama ve cam kaplama cephedir. Taşınmaz büro amaçlı tasarlanmış ve keşif tarihi itibari ile boştur.
Adresi : Dumlupınar Mahallesi Tabiyet Sokak No: 25/2 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 399,00 m2

Arsa Payı : 33/250
İmar Durumu : Konya ili, Selçuklu İlçesi, SilleMahallesi, 13702 ada 5212noluparsel ile ilgili olarak Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün imar durum belgesinde taşınmaz planda 3 kat mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel İmar uygulaması görmüş imar parselidir. Üzerindeki yapı 09.09.2016tarih 1138/452 sayı numaralı inşaat ruhsatına sahiptir.
Kıymeti : 280.000,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/10189 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/01/2020
NOT: Satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak gazete ilanı ve elektronik ilanın tüm ilgililere tebliğ yerine geçmesine,

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.