Yazdır

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ
2019/6817 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 28850 Ada, 4 Parsel, ÖZLEM Mahalle/Köy, Zemin kat 2. giriş 30 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdirine konu taşınmaz; ana taşınmazda zeminkat, 2. Giriş, 30 Bağımsız Bölüm numaralı,Depolu Dükkan vasıflı taşınmaz olup, Taşınmaz Kat İrtifaklıdır.Kuzey cephe konumlu dükkânın zemin alanı net 85,67 m², bodrum kat alanı 67,00 m² olan, ön cephesi alüminyum doğrama camekan, giriş kapısı alüminyum doğramadır. Dükkânın zemini seramik kaplı, duvarları alçı sıvalı ve boyalıdır. Zemin katın tavanı beton, asma tavanı yapılı değildir. Isınma sistemi merkezi kaloriferlidir.Tuvalet ve lavabonun kapısı ahşap kapı, zeminleri seramik ve duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Bodrum kata iniş merdiveni granit ve korkulukları alüminyum doğramadır.ıymet takdirine konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın inşaa işlerinin yeni tamamlanmış olduğu, bahçe duvarının yapılmış olduğu, kısmen çevre düzenlemesinin yapılmış olduğu görüldü. Ana taşınmazın zemin katları ticari dükkan olarak ve normal katları ise mesken olarak yapılmıştır. Dükkân boş durumda kullanım yoktur.Ana taşınmaz Feryadi Sokağa cepheli konumdadır. Taşınmaz alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, resmi kurumlara, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, küçük sanayi bölgelerine, ana yollara ve merkeze yakındır. Yapılaşmalar bu bölgede başlamış ve devam etmektedir. Bölgede yüksek katlı 3-B yapı gurubunda yapılar yoğunluktadır. Konya Şehir merkezinin en fazla yüksek katlı yapılaşmaların bulunduğu bir bölgedir.Bölge sosyal ve kültürel yönden normal gelişim içerisindedir. Bölgenin alt yapı hizmetleri tam olup her türlü belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Kılıçaslan Mah. Feryadi Sk. No:3C Selçuklu/KONYA
Yüzölçümü : 3.562 m2

Arsa Payı : 70141/7680000
İmar Durumu : Parsel imar planında mesken sahasına isabet etmektedir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Kıymeti : 320.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibi.
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6817 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.