Yazdır

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
2019/5157 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Ödemiş İlçesi, Akıncılar Mahallesinde 247,5 0 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı ana taşınmaz tapunun Akıncılar Mahallesi 110 ada, 30 parsel üzerinde yer alır. Şehir merkezinde ticaret alanı içerisindedir. Konu taşınmaz 37/776 pay ile tapunun 10. cilt 67 sayfada işlidir. Konu taşınmaz tarif olarak Ödemiş Hükümet Konağı binasının 90 m2 kuzeyinde Fevzipaşa caddesi üzerinde no:40 adresinde yapılı pasaj içerisinde 1. katta konumlu olup büro olarak kullanıldığı bilgisi alınmıştır.Rapora konu 4 nolu işyeri 1. katta binanın merdiven çıkış yönüne göre sol tarafta arka cepheye konumlu bürodur. Yapı bodrum+zemin+3 kattan oluşmaktadır. Zemin katta 2 işyeri, 1 mesken ve 1. normal katında 6, 2. normal katında 4 ve 3. normal katında 2 işyeri olmak üzere toplamda 15 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Konu işyeri 1. katta yer alan 4 nolu bağımsız bölümdür. Konu işyeri 1. katta 28,00 m2 net kullanım alanlı brüt 37,00m2 alanlı olup tek arka cephelidir. Ticaret bölgesinde şehir merkezinde konumlu olması tercih edilebilir olduğu kanatine varılmıştır. Ödemiş Belediyesince verilen 01.02.1993 tarih ve 32/19 nolu yapı ruhsatı ve 11.01.2010 tarihli yapı kullanma izin belgesi incelenmiştir. Borçlunun hissesi tamdır.
Adresi : Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:40 1. Kat 4 Nolu Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 247,50 m2
Arsa Payı : 37/776
İmar Durumu :Ödemiş Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu parsel bitişik nizam, 4. kat, ticaret imarlıdır.
Kıymeti : 112.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi İcra Dairesi Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5157 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.