Yazdır

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

2018/28556 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 7448 Ada 17 Parselde kain kat mülkiyetli, 20/133 Arsa Paylı, 831,12 m2 yüz ölçümlü, Bodrum +Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm No'lu depolu dükkan nitelikli taşınmaz.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışı yapılacak olan taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz Şekerpınar Caddesi ile Enes ve Çekirdek Sokaklarının kesiştiği köşe başında yer almaktadır. Bina betonarme karkas sistemde vasatın üzerinde sokaklarının kesiştiği köşe başında yer almaktadır. Bina betonarme karkas sistemde vasatın üzerinde ayrık nizam bodrum + zemin + 3 normal katlı inşa edilmiştir. Üç cephesi serbest bir cephesi bitişik nizam şeklinde inşa edilmiştir. Binada her bir katta dörder daire bulunmak üzere toplamda 14 daire mevcuttur. Zemin katta depolu iki adet dükkan, bodrum katta depo, su deposu, sığınak enerji odası, çöp odası jeneratör, odaları bulunmaktadır. Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ise III-B sınıfına girmektedir. Ortak bölümleri olan apartman girişi ve merdivenler mermer kaplıdır. Açık otoparkı mevcuttur. Binada su, elektrik, doğal gaz, asansör tesisatları mevcut olup, her türlü belediye teknik alt ve üst yapı hizmetlerinden istifade etmekte ve ulaşım imkanları kolaydır. E-5 karayolunun kuzeyinde Şekerpınar (Turgut Özal Caddesi) ile Enes ve Çekirdek Sokaklarının kesiştiği köşe başında yer almaktadır. Çevresinde yapılaşmalar devam etmekte, konut ve ticaret alanı olarak inkişaf etmektedir. Binanın karşı cephesi askeri alan ve hareketlilik bakımından zayıftır. Bodrum + Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm No'lu Depolu Dükkan ; ön doğrama ve giriş kapısı alüminyum doğrama olup, cam kaplamalıdır. Zeminler karo seramikle kaplı, duvarlar su bazlı silikon esaslı plastik badanalıdır. İçerisinde ayrıca tuvalet bölümü mevcuttur. Dükkan bina girişine göre sol yönde Şekerpınar Caddesi (Turgut Özal Caddesi)'nden numara alıp caddeye cephelidir. Dükkanın deposuna mermer kaplamalı betonarme merdivenle inilmektedir. Bu bölümde döşemeler karo seramikle kaplı duvarlar ise beton üzeri plastik boyalıdır. Mahallinde yapılan ölçümlere göre zemin kat dükkan 137,70 m2, bodrum kat depo ise 75,58 m2 alanlıdır. Toplamda dükkan + depo = 210,28 m2 alanlıdır. Dükkan alüminyum kepenkle koruma altına alınmıştır. Doğal gazla ısıtılmaktadır.
Adresi : Aydınlı Mah. Şekerpınar Cad. (Turgut Özal Cad.) Enes ve Çekirdek Sokaklarına
Cepheli No:144A K:Zemin D:1 (Dükkan)Tuzla / İSTANBUL
Arsa Payı : 20/133
İmar Durumu : Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/10/2018 tarihli, E.39618 sayılı cevabi yazısı ile; söz konusu taşınmaz, 1/1000 ölçekli, 16.05.2011-19.03.2012-20.04.2015 tasdik tarihli, Tuzla Mimar Sinan Uygulama İmar Planı Revizyonunda Emsal:1.60, Hmax: 6 kat (21.50 m.) yapılanma şartlarında Konut Alanı'nda kalmaktadır denilmektedir.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler : Beyan ; 30/12/2011 Tarih, 15005 Yevmiye : Yönetim Planı. Beyan ; 28/01/2019 Tarih, 1676 Yevmiye : AT Askeri Güvenlik Bölgesi İçerisinde Kalmaktadır. Diğer mükellefiyetler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/06/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 09/07/2019 günü 15:45 - 15:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu , İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kartal / İSTANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu satış ilanı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ imkansızlığı durumunda ilanen tebliğ yerine (İİK. 127 mad.) kaim sayılacaktır.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/28556 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.