Yazdır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ

2015/1076 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mah. 500 ada, 1 parsel sayılı, 24.750,88 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz niteliği B.A.K iş merkezi, sığınak, otopark ve arsası olan, 165/51477 arsa paylı, 2. Bodrum kat 13 bağımsız bölüm nolu dükkanın 3/4 hissesi
Özellikleri :Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 500 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, B.A.K. İş MerkeziSığınakOtopark ve Arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan zeminde İstanbul Residence Eskidji Bazaar olarak adlandırılmış 2. bodrum katta yer almakta olup 165/51477 arsa paylı ve 13 bağımsız bölüm numaralı olduğu, taşınmaz zeminde A26 olarak adlandırılmış olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın yer aldığı alışveriş merkezi adres olarak Esenyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesinde, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Alışveriş merkezi ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. D 100 karayoluna, metrobüse yürüme
mesafesinde olduğundan toplu taşım araçlarıyla geniş ulaşım imkanına sahiptir. Yakın çevresinde site ve az katlı konut tipi yapılaşmalar, Media Market, Hasırcılar, Marmara Park AVM, Real, Bauhaus ve Migros Beylikdüzü 5M adlı alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Alışveriş merkezi gelişme gösteren, teknik alt yapı imalatlarının tam olduğu, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Alışveriş merkezinin ortak alan imalatlarının tam olduğu, giriş çıkışların güvenlik kontrollü olduğu, katlar arasındaki irtibatın yürüyen merdivenlerle ve servis merdiveni ile sağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca asansör bulunduğu belirlenmiştir.
Yerinde yapılan incelemede,dükkan nitelikli taşınmazın kiracı tarafından kullanıldığı, içerisine girilerek yapılan incelemede zeminin halıfleks kaplı olduğu, tavan ve duvarlarının boya ve badanasının yapıldığı, tavanında dekoratifli ışıklandırma mekanizmasının bulunduğu belirlenmiştir. Taşınmazın İlçe Tapu Müdürlüğünde incelenen mimari projesine göre net alanı 165,00 m 2 olduğu belirlenmiştir.
Yüzölçümü : 24.750,88 M2
Arsa Payı : 165/51477
İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı plan ve proje Müdürlüğünün 13/02/2018 tarihli yazısında ; Esenyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, 500 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın onaylı uygulama imar planında kısmın otopark alanı, Emsal 2,00 ( T2) Ticaret+Hizmet alanında kaldığı, yol alanından etkilendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcut tapu kaydında görüldüğü gibi
1. Satış Günü : 07/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İCRA MEZAT SALONU-EKİNOBA MAH. LONDRA ASFALTI YAN YOL NO ( 107 ) ÇANAKKALE SOK. AY MERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1076 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.