Yazdır
EĞİRDİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta Eğirdir'de 153 m² kargir dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

EĞİRDİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153315
Şehir : Isparta / Eğirdir
Semt-Mahalle : BAĞLAR MAH. / EĞİRDİR
: 153
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/376 Esas
Muhammen Bedeli
:
278,190 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
09.06.2020 11:00
Satış Yeri
:
Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası - Eğirdir/ISPARTA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
EĞİRDİR İCRA DAİRESİ
2019/376 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Isparta İl, Eğirdir İlçe, 268 Ada, 3 Parsel, BAĞLAR Mahalle/Köy, sanayi Mevkii, Bilirkişi raporuna göre;taşınmaz üzerinde zemin katı 153,00 m2 den oluşan kagir dükkan yapı bulunmakta,arsası yapılaşma koşulları;sanayi alan,bitişik niza,Hmax:5,50 metredir.Sanayi mah. hurdacılar sok. dış kapı no:5 de bulunan Kagir dükkan için yapı ruhsatı 07/12/1998 tarih 28/1 ile yapı kullanma izin belgesi ise 04/12/2001 tarih ve 64 sayı ile alınmıştır. Yapı betonarme karkas, bitişik nizam 2C grubu sınıfında inşa edilmiştir.taşınmaz mimarı projeye uygun olup,192,00m2 yüzölçümüne sahiptir.Zemin kat 153,00 m2 ve asma kat ise 39 m2dir. Zeminkat;dükkan,garaj,depo,wc-lavabodan oluşmaktadır.Mimari projeye göre asma kat 39 m2 olup, ofis alanı olarak kullanılmaktadır. Ofis alanı 2 parçaya bölünerek depo ve ofis olarak kullanıldığı görülmüş,kagir dükkanın girişi batı cephesinden sağlanmaktadır.taşınmazın asma katında bulunan ofis haczi zemini laminat parke,depo alanı seramik ve duvarlar plastik boyalıdır.Ofis alanının pencereleri pvc doğrama,diğer alanlar yağlı boyalı demir doğramadır. Zemin katın zeminleri beton,duvarları plastik boyalıdır.pancere doğramaları demir doğramadır. kagir dükkan soba ile ısıtılmaktadır.elektrik ve suyu mevcut olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı Yapı yaklaşık birim maliyeti hakkında tebliğe göre 2C grubu yapının birim maliyeti 710,00TL/m2 dir.Kagir Dükkan nitelikli taşınmazın toplam değeri: 278.190,00TLdir.
Adresi : Sanayi mah.Hurdacılar sok. Dış kapı No:5 Eğirdir/ISPARTA
Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 153,00 m2
İmar Durumu : İmar planı sınırları içerisinde Küçük Sanayi alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 278.190,00 TL (TAM HİSSE)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası - Eğirdir/ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Isparta İl, Eğirdir İlçe, 19 Ada, 33 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, konya şosesi Mevkii, Bilirkişi raporuna göre;bodrum, zemin kat,birinci kat ve çatı katından oluşan oluşur.Betonarme,karkas 3B grubu sınıfında inşa edilmiştir.arsa yapılaşma koşulları konut alanı,ayrık nizam 3 katlı, TAKS:0,25,KAKS:0,75dir.Bina bahçeli müstakil ev niteliğindedir,ana giriş merdivenleri mermer kaplama,bina giriş bölümünde pvc mamulden imalat rüzgarlık bulunmaktadır,dış cephesi mantolamalı ve akrilik boyalıdır.Bİnada ısıtma kat kaloriferi ile sağlanmakta,parselin etrafı bahçe duvarı ile çevrili,çatı katında sonradan ilave edilmiş 10 m2 lik teras alanı bulunmaktadır.Taşınmaz Yüzölçümü;bodrum katı 60 m2, zemin ve birinci katın ise 65 m2 olmak üzere kullanılan toplam alan 190 m2 olarak hesaplanmıştır.Ana yapının bodrum katında kazan dairesi ve depo, zemin katta;salon, mutfak,wc ve 1 balkon, birinci katta;2 oda, banyo, 1 balkon bulunmaktadır.Çatıda ise teras mevcuttur. Bina ana giriş kapısı ahşap,iç bölümlere açılan kapılan panel baskı, pençereler pvc doğramadır. Zemin kat balkonu pvc ile kapatılmış olup,duvarın iptal edilmesiyle salona ilave edlimiştir.Taşınmazın, elektrik ve suyu mevcut olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hİzmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı YapıYaklaşık Birim Maliyet hakkında tebliğe göre 3B grubu yapı olarak değerlendirilmiş olup, birim maliyeti 1210,00TL/m2 dir.İki katlı Dubleks bina ve arsa nitelikli taşınmazın toplam değeri:318.079,00TLdir.
Adresi : Menderes mah. Leylak sok. Dış kapı no:8 Eğirdir/ISPARTA
Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 153,32 m2
İmar Durumu : İmar sınırları içerisinde ayrık düzen üç katlı adasında kalmakta olup, T.A.K.S=0,25, K.A.K.S.=0,75 yapılaşma hakkına sahiptir.
Kıymeti : 318.079,00 TL (TAM HİSSE)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası - Eğirdir/ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanen tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/376 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.