Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA 4. İCRA DAİRESİ
2018/313 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 2662 Ada, 1 Parsel, BAMYASUYU Mahalle/Köy, 40 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tapu kaydı tapu kayıtlarına göre taşınmaz Şanlıurfa ili, Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesi, 2662 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan 903,47 m2 arsada bulunan 16/460 arsa paylı 1. bodrum kat, numara 40 bağımsız bölümlü depo vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz imar durumu imar planı dahilinde blok nizam, 7 kat imarlı parsel olup Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. taşınmazın adresi Şanlıurfa Merkez Haliliye İlçesi, Bamyasuyu mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Prestij İş merkezi, 40 numaralı depo olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın Bulunduğu çevrede yapılaşma tamamen bitmiş olup, taşınmaz Prestij İş Merkezinde bulunmaktadır. Çevresinde iş yerleri, petrol istasyonu benzer şekilde çok katlı binalar ve park bulunmaktadır. Çevre yolun Prestij İş Merkezi güney yönünden Cumhuriyet Caddesine cepheli olup Hükümet konağına 150 metre mesafede, Adliye binasına 300 metre mesafede, Şanlıurfa teknik ve Meslek Anadolu Lisesine 400 metre mesafede bulunmaktadır. Deponun bulunduğu bina bodrum+zemin+asma kat+6 normal kattan oluşmaktadır. Fen bilirkişisi tarafından gösterilen depoya giriş bina içerisinden ve Cumhuriyet caddesine cehpeli zemin katta bulunan dükkandan yapılmaktadır. Yapılan keşifte depoya girişlerin kapalı olduğu görülmüştür. binaya ait proje incelendiğinde taşınmazın bulunduğu bodrum katta 5 adet bağımsız bölümlü depo, sığınak ve su deposunun bulunduğu görülmüştür. Binanın zemin katında iş yerleri ve Garanti Bankası Şubesi bulunmaktadır. Projesinden yapılan ölçümlere göre deponun net 47,00 m2 olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Haliliye / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 903,47 m2
Arsa Payı : 16/460
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ŞANLIURFA HALİLİYE MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/313 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.