Yazdır

T.C.
ELAZIĞ
2. İCRA DAİRESİ
2017/4356 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 2567 Ada, 13 Parsel, AŞAĞI HOLPENK Köyü, 8.973m2 Fabrika Binası
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPI UNSURLARI:
İMALATHANE YAPILARI:
Dava konusu taşınmaz üzerinde prefabrik tarzda (hazır betonarme kolon ve kiriş) tek katlı olarak inşa edilmiş depo ve imalathane kullanım amaçlı bir yapı mevcuttur. İmalathane kullanım amaçlı yapının taban kaplaması yerinde dökme mozaik duvarlar plastik , kapı ve pencereler ise demir doğramadır. imalathane yapılarının toplam inşaat alanı 7.324,45m2 dir.
SUNDURMA:
Dava konusu taşınmaz üzerinde U ve I ve kutu profilden çatısı trapez olan sundurma kullanım amaçlı bir yapı mevcuttur. Yapının toplam inşaat alanı 991,34m2'dir.
NOT: Bilirkişi raporunda belirtilen makinaların ihale edilip edilmediği Elazığ 3. İcra Müdürlüğünün 2018/165 Tal sayılı dosyasından ihale edilip edilmediği sorulmuş, 20.05.2019 tarihli cevabi yazıları ile ihale edildiği, ihalenin kesinleşmediği ihale ile ilgili ihalenin feshi davasının mevcut olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle makinalar Elazığ 3. İcra Müdürlüğünün 2018/165 Tal sayılı dosyasından ihale edildiğinden satışa dahil edilmemiştir.
Adresi : Elazığ Malatya Yolu10. Km Yasmob Tesisleri Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 8.973 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı revizyon uygulama imar planında T3 e:1,50 Yençok 9,50 nizamında Ticari alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 6.466.400,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Elazığ Belediye Başkanlığı İdare Binası Müzayede Salonu - Abdullahpaşa Mah. Malatya Cad. No:126 MERKEZ / ELAZIĞ

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, 1152 Ada, 17 Parsel, SÜRSÜRÜ Mahalle, İKİ YOL ARASI Mevkii, A BLOK,2. KAT, 6 NOLU MESKEN -DUBLEKS BAĞIMSIZ BÖLÜM. Mahkeme dosyasındaki bilirkişi raporuna göre değer tespiti istenilen dairenin bulunduğu bina betonarme karkas tarzda bodrum+zemin+2 kat şeklinde asansörsüz ve doğalgazlı olarak inşa edilmiş olup, dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyanmıştır. Binanın merdivenleri mermer kaplama , olup dava konusu dairenin bulunduğu binanın bahçeside bulunmaktadır.Değer tespiti istenilen daire6 oda bir salon, antre, hol, mutfak, banyo, WC ve 3 adet balkon hacimlerinden müteşekkil olup yaklaşık 264,00m2 inşaat alanına sahiptir. Salon ve odaların taban kaplamaları laminat parke, ıslak hacimler ise seramik kaplamadır.Mutfakta tezgah altı ve üstü dolabı yapılı olup, duvarları alçı saten üzeri plastik boya tavanlar tavan boyası , kapı doğramaları panel kapı, pencere doğramalarıda PVC doğrama olup, daire giriş kapısı çelik kapıdır.
Adresi : Ataşehir Mah. Ulubey Sok.Sedef Apt. A Blok No:3 Kat:2/6Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 1.052 m2
Arsa Payı : 5/29
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı ayrık nizam4 kat konut alanında kalmakta olup TAKS:030 ve KAKS1,20dir
Kıymeti : 352.805,00 TL KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Yönetim Planı:22.06.2009, AT bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 11/10/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Elazığ Belediye Başkanlığı İdare Binası Müzayede Salonu - Abdullahpaşa Mah. Malatya Cad. No:126 MERKEZ / ELAZIĞ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4356 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/06/2019 NOT: Gazete ilanı veya elektronik ilan tebliğat yapılamayan ilgililer için İİK 127. Maddesine göre tebligat hükmündedir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.