Yazdır
KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dulkadiroğlu Kurtuluş'ta 25 m² iş yeri icradan satılıktır (Çoklu satış)

KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095720
Şehir : Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu
: 25
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/27217 ESAS
Muhammen Bedeli
:
37,213 TL
Birinci Satış Günü
:
14.01.2020 10:50
İkinci Satış Günü
:
12.02.2020 10:50
Satış Yeri
:
Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ 2018/27217 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Dulkadiroğlu İlçe, 1761 Ada, 64 Parsel, KURTULUŞ Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin tipi Kat irtifakı Ana taşınmaz Nitelik Arsa gözükmekte olup BODRUM kat 3 nolu Bağımsız Bölüm İŞYERİ dir.Hissesi tamdır. Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesiKurtuluş Mah Şeyh adil caddesi Çinili Çarşı BODRUM katta bulunan 3 nolu işyeridir.Yapı Kullanım iznine göre Oturum alanı 25 m 2 dır. Çinili çarşı Bodrum kat+Zemin kat+3 Normal kat olmak üzere 5 katlıdır. Cinsi betonarme karkastır. Bodrum katta işyerleri Zemin katta işyerleri Normal katlarda da işyerleri mevcuttur.Halı hazırda Kuyumcu atölyesi olarak kullanılmaktadır.Yer döşemesi karo mozaik duvarlar palstik boya tavan kireç badanadır.Giriş kısmı demir doğrama camlı olup doğrama üzeri korkuluk vardır.Suyu elkteriği vardır Asansör mevcuttur kalorifer yoktur.Yapı kullanam zini 1991 yılında alınmış olup 27 yıllıktır.
Yüzölçümü : 1.198,43 m2 Arsa Payı : 27/3388
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı İmar planı içerisinde olup Merkezi işyeri Alanı (MİA) olupE= 1.80 Max kat 5 katlıdır
Kıymeti : 37.213,80 TL
KDV Oranı : Satış tarihi itibariyle yürülükte olan mevzuata göre KDV alınacaktır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 12/02/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Dulkadiroğlu İlçe, 877 Ada, 31 Parsel, ASLANBEY Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin tipi Kat irtifakı Ana taşınmaz Nitelik Arsa gözükmekte olup ZEMİNkat 1 nolu Bağımsız Bölüm KONUT tur Hissesi tamdır. Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey mah. 7043 Sokak No; 1 de Bulunan ADİL Apt ZEMİN KAT 1 NOLU bağımsız KONUT tur ADİL APT Zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır. Cinsi Betonarme karkastır Asansör zemin ve 3.Normal katlarda Her katta 2 Konut toplam 8 Konut mevcuttur Borçluya ait bağımsız Konutun oturum alanı inşaat ruhsatına göre 81.0 m2 olup cephesi Kuzey +Batı+Doğudur . Girişte hol + WC + mutfak + salon + oturma odası+ yatak odası+Ytak odası banyo wc mevcut olup. Ebeveyn yatak odasında duş vardır Yer döşemeleri holler mutfak banyo wc duş seramik kaplama diğer mekanlar laminant parkedir(Duş+ banyo+wc duvarları mutfak fayans kaplamadır Duvarlar alçı sıva üzeri saten boyadır tavan plastik boyadır wc banyoda hilton tipi lavabo vardır tavan asma tavandırTavanda kartonpiyer vardır Mutfakta mermer tezgah. Tezgah alt ve üst dolap mevcuttur. Giriş kapısı çelik kapı iç kapılar ahşap pencereler p.v.c dir korkuluk vardır Girişte vestiyer, ara holde dolap mevcuttur. Isınma sistemi Kombili doğal gazlıdır mutfakta doğal gaz vardır Dış cephede izolasyon vardır ulaşmı kolaydır alt yapısı vardır belediye hizmetlerinden fayadalanmakatdır çevre duvarı bahçe tanzimi vardır Hali hazırda kullanılmaktadır, yapı Ruhsatı2016 yılında alınmış olup 1 yıllıktır
Yüzölçümü : 460,13 m2 Arsa Payı : 90/910
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı İmar planı içerisinde olup A1 Nizam 4 katlı konut alanındadırr
Kıymeti : 120.623,52 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 12/02/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/27217 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.