Yazdır

T.C.
ÇORLU
1. İCRA DAİRESİ


2017/5833 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazimiye mahallesi, 1454 ada 9 nolu parselde kayıtlı bulunan 1.018,00 m² yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan 200/2860 arsa paylı, Zemin+Asma+Depo Kat, 1 Bağ.Böl. nolu Dükkan vasfındaki taşınmaz
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazimiye mahallesinde 1.018,00 m2 yüzölçümüne sahip, 1454 ada 9 nolu parsel üzerindeki yapı tek binadan oluşmakta olup, bodrum kat + zemin kat + asma kat +5 normal kattan oluşan ana taşınmazın bina ana girişi zemin kat Fesleğen sokaktan sağlanmaktadır Ana taşınmazın zemin katında 4 adet asma katlı dükkan mevcut olup, kıymet takdirine konu, 1 nolu bağımsız bölüm (bodrum kat(depo) +zemin kat+asma kat) olan dükkan vasıflı taşınmaz, 200/2860 arsa payına sahiptir. Çorlu Belediyesinde yapılan araştırma sonucu; taşınmazınyapı ruhsat tarihinin 31.10.1996 olduğu görülmüş olup, dosyasında yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamıştır. Kıymet Takdirine konu 1 nolu (zemin+asma katlı+depolu) dükkan olan bağımsız bölümün net alanı 150,00 m2'den fazladır..
Taşınmazın yapı ruhsatında 1 nolu bağımsız bölüm olanzemin+asma kat+depolu dükkanın brüt 284,00 m² yüzölçümüne sahip olduğu, Salih Omurtak Caddesineve Fesleğen sokağa cephe konumunda, cadde ve sokağın kesiştiği alanda yer almakta olup bağımsız bölüme giriş Salih Omurtak Caddesinden sağlanmaktadır. Aynı cadde üzerinde banka şubeleri, Çorlu Orion Avm, Kipa, Trend Arena Avm, Çorlu Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır. Yaya ve araç yoğunluğu yüksektir. Ana taşınmazın dış cephesi BTB tatbik edildiği görülmüştür. Ana yapıda ısınma doğalgaz enerji yakıt kaynaklı kombi tesisat ile sağlanmaktadır. Taşınmaz, elektrik, su, ulaşım, temizlik ve altyapı faaliyetlerinden faydalanan bir durumdadır.Kıymet takdiri yapılan dükkanın dış kapısı da normal açılımlı cam kapı şeklinde olduğu görülmüş, ancak keşif tarihinde kapalı olan taşınmaz gezilememiş, dışarıdan fotoğraflandırılmıştır. Dışarıdan yapılan tespitte, 1 nolu bağımsız dükkanın zemin katının duvarlarının ve tavanın boyalı, ancak bakımsız olduğu, zemin döşemesinin seramik olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölge sosyo-ekonomik açıdan daha çok orta-üst gelir düzeyine kadar olan kişilerin, genellikle işyeri olarak tercih ettiği bir bölgedir. Gayrimenkulün değerini etkileyen olumlu faktörler olarak; ana taşınmazın bulunduğu caddeye ve sokağa cepheli olması, Salih Omurtak caddesindengeçenbirden fazla hat, şehir içi otobüs güzergahı üzerinde olmasından dolayı ulaşım alternatifli ve rahatla sağlanmış olması,Eğitim ve Kamu kurumlarına yakın ve ilçe merkezine yakın olması, alış-veriş merkezlerinin yoğun olduğubölgede olması ve mevcut altyapı özellikleri olarak sıralanabilir. Olumsuz faktör olarak ise taşınmazın eski yapı olması ve mevcut piyasa koşulları gösterilebilir. Piyasada yapılan araştırma, ilçe merkezine yakınlığı, imar durumu, inşaatın mevcut durumu, muhiti ve çevresindeki konumu da göz önünde bulundurularak, 1 nolu Bağımsız Bölüm olan asma katlı depolu dükkanın m2 fiyatının aşağıdaki şekilde olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.

1 no'lu Bağımsız Bölüm M2'si TL/m2 Birim değeri Toplam Bağımsız bölüm değeri
Depo 108,50 6.000,00 651.000,00 TL
Zemin Kat 126,00 12.000,00 1.512.000,00 TL
Asma Kat 49,50 8.400,00 415.800,00 TL
TOPLAM 284,00 2.578.800,00 TL

Taşınmaz kıymet tarihindeki (25/10/2019) hali ile ihaleye çıkartılmıştır.
Adresi : Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Kazimiye Mahallesi, Salih Omurtak Cad.No:36/B) olup, tam hisse ile Hüsamettin DALKILIÇadına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 1.018 m2
Arsa Payı : 200/2860
İmar Durumu : Çorlu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 14.10.2019 tarih ve E.951196/13284 sayılı İmar durumu bilgisi konulu yazısında, 06.02.2014 tarihli Çorlu ilave revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde; ayrık nizam 6 Kat,Ticaret Alanları fonksiyonlu olduğu, bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 2.578.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Çorlu Adliyesi 4.İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Çorlu/TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi, 268 ada, 17 nolu parselde kayıtlı bulunan 400,00 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasfındaki taşınmaz
Kadastral yola üçüncü parsel olan arsa vasıflı dikdörtgen şeklinde geometrik ve düz bir yapıya sahip olan taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz İstanbul-Çorlu Karayolunun yaklaşık 2 km kuzeyinde, Önerler Mahallesi Merkezinin yaklaşık 1 km güney doğusunda, Çorlu Emlak Konutlarına yaklaşık 4 km, mesafede olup, taşınmazın 220 m batısında ve 170 m güneyinde villa türü yapılaşmalar yer aldığından ulaşım, elektrik, su, temizlik ve alt yapı hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumda yer almaktadır. Mahalle genelindeki yapılaşma incelendiğinde yapılaşmanın son on yıl içerisinde rağbet gördüğü bir konumda olduğu görülmektedir.
Taşınmazın bulunduğu bölge sosyo-ekonomik açıdan daha çok üst gelir düzeyine kadar olan kişilerin yatırımlık arsa olarak tercih ettiği bir bölgedir. Gayrimenkulün değerini etkileyen olumlu faktörler olarak; Etrafında villa türü yapılaşmaların olması, müstakil olması, ana ulaşım aksına ve mahalle merkezine yakın olması, gelir düzeyi yüksek olan kişilerin yatırımlık niyetine alınan/satılan taşınmazların rağbet ettiği bölgede olması albenisini arttıran bir faktör olarak sıralanabilir. Olumsuz faktör olarak ise mevcut piyasa koşulları gösterilebilir.
Piyasada yapılan araştırma, ilçe merkezine yakınlığı, imar durumu, muhiti ve çevresindeki konumu da göz önünde bulundurularak m2 fiyatının500,00 TL/ m2, arsanın toplam fiyatının 400,00 m2 x 500,00 TL/ m2 =200.000,00TL.(ikiyüzbinTürkLirası) olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.
Taşınmaz kıymet tarihindeki (25/10/2019) hali ile ihaleye çıkartılmıştır.
Adresi : Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi, Timur 9.Sok.No: 5)olup, tam hisse ile Hüsamettin DALKILIÇadına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 400 m2
İmar Durumu : Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi, 268 ada, 17 parselde kayıtlı bulunan 400,00 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasfındaki taşınmazın, Çorlu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 14.10.2019 tarih ve E.951196/13284 sayılı İmar durumu bilgisi konulu yazısında, parselin bulunduğu alanda imar planı çalışmasının bulunduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Çorlu Adliyesi 4.İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Çorlu/TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa ( 1 nolu taşınmaz üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş.ye ait 1.Dereceden 3.000,00 TL bedelle ipotek şerhi bulunmakla; ilgili bankanın satış tarihi itibariyle bildirilecek alacağının altında satış muvafakati olmadığından ilgili tutar üzerinden satışa başlanılacaktır. ) alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5833 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.