Yazdır

T.C.
ÇORLU
1. İCRA DAİRESİ
2018/1031 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların ortak özellikleri :

Tekirdağ ili, çorlu ilçesi,Kazımiye mahallesi,186 ada,47 parseldeki 206,50m2 yüzölçümündeki arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan bodrum kat 1,2,3ve4 nolu depo nitelikli bağımsız bölümlerin fiili adresi Tekirdağ ili, çorlu ilçesi, kemalettin mah.menekşe sk.sedef apt.no.24 çorlu.tekirdağ dır. Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar depo olarak geçsede taşınmazların fiili kullanımda dükkan olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 1,2 ve 3 numaralı bağımsız bölümlerin tek bir dükkana dönüştürüldüğü 4 numaralı dükkanın ise değerlerinden bağımsız tek bir dükkan şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. İmar planında bitişik nizam 6 kat ticari alanda kalmaktadır. Yapı ruhsat tarihi 08/12/1978dir. 2 numaralı depo için 20/10/1981 tarihinde yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bodrum kat-zemin kat-3 normal kattan oluşan dış cephesi ısı yalıtımı uygulanmış dış boyalı, pencere doğramaları pvc olan Sedef apartmanı isimli betonarme bina bulunmaktadır. Bina menekşe sokak üzerinde Salih omurtak caddesi,Atatürk Meydanı, Kumyol caddesi ve Şinasi Kurşun caddesine yakın ilçe merkezinde ulaşım,elektrik,temizlik,altyapı ve su hizmetlerinden faydalanan çevresinde işyerleri ve özellikle bankaların bulunduğu bir konumda yer almaktadır. Binada dogalgaz tesisatı tamamlanmıştır. Kıymet taktiri istenen depo vasıflı taşınmazların girişleri,binanın Menekşe sokak tarafından inilen bodrum kattan yapılmaktadır. Yanyana yapılmış olan bağımsız bölümlerden 1 nolu depo Menekşe sokaga en yakın olanıdır, 1,2ve 3 numaralı bağımsız bölümler arasındaki duvarlar örülmemiş olup dış cephe doğramaları pvc dir.4 numaralı dükkanın kapısı demir doğramadan imaldır. 1 numaralı dükkanın zemini seramik,2 ve 3 numaralı dükkanın zemini paledyen taş döşeme, 4 numaralı dükkanın zemini karo taş, duvar ve tavanlar boyalıdır. Dükkanlar motorsiklet tamircisi olarak çalışmaktadır. Taşınmazların bulunduğu bölge sosyo ekonomik açıdan daha çok orta gelir düzeyine kadar kişilerin mesken olarak tercih ettiği bir bölgedir. Taşınmazların değerini olumlu etkileyen faktörler olarak ulaşım kolaylığı, ilçe merkezine yakın olması, mevcut altyapı özellikleri sıralanabilir. Olumsuz faktör olarak ise bağımsız bölümlerin bodrum katta yer alması ve yapının eski olması gösterilebilir.Taşınmazlar kıymet takdiri tarihindeki (23/03/2018) hali ile ihaleye çıkartılmıştır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 186 Ada, 47 Parsel, KAZİMİYE Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm ,
Adresi : Kemalettin Mh.Menekşe Sk.Sedef Ap.No.24 Bodrum Kat .1 Nolu B.Bölüm Çorlu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 21,7 m2
Arsa Payı : 6/120
Kıymeti : 43.400,00 TL
KDV Oranı : %8( Resmi gazetede yayınlanan 21/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca KDV indirimi yapılmış olup, taşınmazın her ne sebeple olursa olsun 31/12/2019 tarihine kadar teslim alınmaması durumunda teslim tarihindeki geçerli KDV oranı uygulanacaktır. )
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : çorlu adliyesi,zemin kat.4.icra Müdürlüğü mezat salonu. Çorlu.Tekirdağ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 186 Ada, 47 Parsel, KAZİMİYE Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm ,
Adresi : Kemalettin Mh.Menekşe Sk.Sedef Ap.No.24 Bodrum Kat .2 Nolu B.Bölüm Çorlu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 20,3 m2
Arsa Payı : 6/120
Kıymeti : 40.500,00 TL
KDV Oranı : %8( Resmi gazetede yayınlanan 21/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca KDV indirimi yapılmış olup, taşınmazın her ne sebeple olursa olsun 31/12/2019 tarihine kadar teslim alınmaması durumunda teslim tarihindeki geçerli KDV oranı uygulanacaktır. )
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : çorlu adliyesi,zemin kat 4.icra müdürlüğü mezat salonu.Çorlu.Tekirdağ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 186 Ada, 47 Parsel, KAZİMİYE Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm ,
Adresi : Kemalettin Mh.Menekşe Sk.Sedef Ap.No.24 Bodrum Kat .3 Nolu B.Bölüm Çorlu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 21,35 m2
Arsa Payı : 6/120
Kıymeti : 42.700,00 TL
KDV Oranı : %8( Resmi gazetede yayınlanan 21/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca KDV indirimi yapılmış olup, taşınmazın her ne sebeple olursa olsun 31/12/2019 tarihine kadar teslim alınmaması durumunda teslim tarihindeki geçerli KDV oranı uygulanacaktır. )
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : çorlu adliyesi,zemin kat.4.icra Md.lüğü mezat salonu. Çorlu.tekirdağ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 186 Ada, 47 Parsel, KAZİMİYE Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölüm ,
Adresi : Kemalettin Mh.Menekşe Sk.Sedef Ap.No.24 Bodrum Kat .4 Nolu B.Bölüm Çorlu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 22,5 m2
Arsa Payı : 6/120
Kıymeti : 45.000,00 TL
KDV Oranı : %8( Resmi gazetede yayınlanan 21/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca KDV indirimi yapılmış olup, taşınmazın her ne sebeple olursa olsun 31/12/2019 tarihine kadar teslim alınmaması durumunda teslim tarihindeki geçerli KDV oranı uygulanacaktır. )1. Satış Günü : 25/12/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : çorlu adliyesi.zemin kat.4.icra Müdürlüğü mezat salonu.çorlu tekirdağ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1031 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.