Yazdır
ŞABANÖZÜ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı'da tahıl depolama siloları, ofis, depo ve eklentileri icradan satılıktır Düzeltme İlanına Git

ŞABANÖZÜ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077551
Şehir : Çankırı / Şabanözü
: 6842
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/19 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
3,454,006 TL
Birinci Satış Günü
:
20.12.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
17.01.2020 11:00
Satış Yeri
:
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ 2. KAT NOTER KARŞISI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ŞABANÖZÜ
İCRA DAİRESİ
2017/19 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Çankırı İl, Şabanözü İlçe, 407 Ada, 32 Parsel, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, Çimenözü Mevkii, Taşınmaz Çankırı ili Şabanözü ilçesi Yenimahalle Çimenözü Mevkii, 407 ada 32 parselde, 6482,73 m2 alan üzerinde kurulu, anayola cepheli, tahıl depolama siloları ve iki katlı betonarme ofis ve işyeri, dört adet çelik depo ve müştemilatı ile arsası olup, taşınmaz içerisinde bulunan Leasing Sistem Anlaşması haricinde olan ve satışı yapılacak kıymet takdirine dahil olan makina aksamı dökümü şu şekildedir;
-1 adet 60 ton kapasiteli boşaltma platformu (kamyon kaldıracı), 1 adet jenaratör 40 KWA, 1 adet hava komprasörü 80 m3, 1 adet toz toplama sistemi 7.000 m3, 1 adet tremi altı konveyoru, 2 adet boşaltma tremisi 25 ton, 2 adet kovalı elevatör 150 ton/saat, 1 adet 75 tonluk yükleme bunkeri, 1 adet yatar milli çift pompalı 60 m3/h yangın pompası 100 MMS dizel pompa-elektrikli pompa joker pompa, 2 adet kamyon kantarı 16*3 m platformlu 60 ton, 1 adet otomatik numune alma sondası, 1 adet protein tayin cihazı, 1 adet 0-1200 gr hassas terazi, 1 adet rutubet tayin cihazı, 1 adet masa üstü bölücü, 1 adet vestel splik klima 24.000 BTU, 1 adet vestel split klima 7.000 BTU, 1 adet numune bölücü (simple drive), 1 adet 0-6000 gr hassas terazi, 1 adet telefon santrali, 1 adet samsung SL-M 2070WF yazıcı, tarayıcı, lazer yazıcı, 1 adet HP Lazer Jet P1102 yazıcı, 1 adet Belyang BTP-L42 Barkod yazıcı, 1 adet HP 400 mt 15 4590 500 GB 4 GB W.7 wiv.8.1 pro, 1 adet HP Pavillion 21.5" diagonal 1 PS Led Monitör, 1 adet HP Z 23i D7Q13A423" Wide Led Backlit Monitör, 1 adet Epson LX-350 yazıcı, 1 takım güvenlik sistemi-güvenlik kamerası, 1 adet 400 KWA köşk tipi, 1 adet dogaj elek 1,00 mm, 1 adet dogaj elek 3,55 mm, 1 adet analiz eleği 1.00 mm, 1 adet analiz eleği 1.40 mm, 1 adet analiz eleği 1.80 mm, 1 adet analiz eleği 1.90 mm, 1 adet analiz eleği 2.00 mm, 1 adet analiz eleği 2.20 mm, 1 adet analiz eleği 3.55 mm, 1 adet analiz eleği 4.50 mm, 1 adet nilimalitre, 1 adet Xerox Workcentre 304 S Yazıcı, 1 adet fırın nüve MF 120, 1 adet kömürlü kazan (baymak 60000 Kcal), 1 adet hidrofor (nema).
Adresi : Çankırı ili Şabanözü ilçesi Orta Yolu Üzeri
Yüzölçümü : 6.482,73 m2
Arsa Payı : Tapu Kaydındaki Gibidir
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 3.454.006,12 TL
KDV Oranı : %8 (KDV indirimi 31/12/2019 tarihine kadar uygulanacağından, 2. Satışa
kalması veya ihalenin fesli davası açılması halinde % 18 KDV
uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 20/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ 2. KAT NOTER KARŞISI

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.