Yazdır

T.C.MUDANYA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mudanya İlçe, 1936 Ada, 1 Parsel, SİTELER Mahallesi Kanarya caddesinde 576/19584 arsa paylı A Blok 1 Bodrum kat 42 Nolu Bağımsız Bölümden ibaret dükkan 112,60 m2 yüz ölçümünde bir cephesi ana yola cepheli, belediye alp yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgede,ilçe merkezine 4 km mesafede,
Adresi : Mudanya İlçesi Siteler Mah. Kanarya Caddesi
Yüzölçümü : 112,60 m2
Arsa Payı : 576/19584
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Güzelyalı nazım imar planında "konut alanında" kalmakta
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şerh yoktur
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/06/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mudanya Adliyesi Zemin kat SHM. si yazı işleri müdürü odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mudanya İlçe, 1936 Ada, 1 Parsel, SİTELER Mahallesi Kanarya caddesinde 576/19584 arsa paylı A Blok 1Bodrum kat 41 Nolu Bağımsız Bölüme ait dükkan 93,10 m2 yüz ölçümünde bir cephesi ana yola cephesi yoktur. Belediyealp yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgedeilçe merkezine 4 km mesafede,
Adresi : Mudanya İlçesi Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi
Yüzölçümü : 93,10 m2
Arsa Payı : 576/19584
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Güzelyalı nazım imar planında "konut alanında" kalmakta
Kıymeti : 470.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şerh yoktur
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 01/06/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ,Mudanya Adliyesi Zemin kat SHM. si yazı işleri müdürü odası

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2019/11 Satış SH-2

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK. 127. Maddesi gerenğince, "ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebliğat adresleri olarak kabul edilir.Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının ilgililere tebliğat mahiyetindedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.