Yazdır

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. MÜLKİYETİNDE BULUNAN BOLU İLİ GEREDE İLÇESİNDEKİ FABRİKANIN SATIŞ İLANI

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki;
Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler ve Yazıkara Mahallesi’nde yer alan 22 ayrı parselden (toplam 379,885 m2) oluşan, üzerinde demir çelik fabrikası bulunan taşınmaz ve içerisindeki menkuller bir bütün halinde toplam 25.100.000,00 TL (YirmiBeşMilyonYüzBinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden teklif alma yöntemi ile satışa çıkarılmıştır.
Teklif toplama 20.01.2020 tarihine kadar devam edecektir. Teklif verecek olanların teklif mektubu ile Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin aşağıdaki IBAN numarasına muhammen bedelin %10’u oranında Türk Lirası cinsinden nakit teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 3.maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarından alınmış teminat mektubu ile birlikte aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.
Birden fazla teklif sahibi olması durumunda Müflis Banka’nın aşağıda yer alan adresinde 24.01.2020 tarihinde açık arttırma yapılacaktır.
Teklifi kabul edilen katılımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilecektir.

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.
Iban No : TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69
Adres : Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ak Ofis Park İş Merkezi Ümraniye / İstanbul
İrtibat No : 0216 250 1515