Yazdır

T.C.
BATMAN
İCRA DAİRESİ
2018/2974 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Batman İl, Merkez İlçe, 857 Parsel, TİLMERÇ Mahalle/Köy, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz zemin katta yer almakta dükkan vasfındadır. Zemin kattan sağlanan ana bina girişkapısının sağındaki ilk dükkandır. Güney cehpe olmak üzere tek cephelidir. Onaylı mimarı projesine göre tek hacimden oluşmakta olup 25 m2 kullanım alanına sahiptir. mimari projesi ile uyumludur.Dış cephesi cam malzime ile kapatılmıştır. Yer döşemeleri seramik, duvarlar plastik boyalıdır. Keşif günü itibirayile bilgisayar dükkanı olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın yer aldığı bölge orta gelir grubu tarafından tercih edilen bir bölgedir.Toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşım sağlanmaktadır.
Adresi : Kültür Mah. Turgut Özal BulvarıKültür İş Merk. Zemin Kat N: 5 Batman Yüzölçümü : 25 m2
Arsa Payı : 3/313
Kıymeti : 325.000,00 TL
KDV Oranı : %8 ( 20,03,2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2. maddesi ile )
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 27/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : BATMAN ADLİYESİ MEZAT SALONU /BATMAN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2974 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.