Yazdır

T.C.
SINDIRGI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2019/2 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahallesi, HARMANLIK Mevkii, 372 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı caddesine cephelidir. Ara Parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanmakta olup, alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 20 m, Sındırgı İlçesi yerleşim merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 525 metre dir. Taşınmazın üzerinde tek katlı dükkan, depo ve müştemilatlar bulunmaktadır. Taşınmaz kısmen bitişik nizam 4 katlı ticaret yapı adasında yer almakta olup, kısmen yola terki bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan dükkanın toplam yüz ölçümü 68,02 m2 olduğu, 372 ada 4 parsele 11,65 m2 tecavüzlü olduğu, 372 ada 3 parsel üzerindeki yüz ölçümü 56,37 m2 olduğu bildirilmiştir. Dükkan yığma kargir tarzında inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olup üzeri Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Dış cephesi kısmen sıvalı ve kısmen boyalı, iç cephesi sıvalı ve boyaladır. Taşınmaz üzerinde bulunan deponun yüz ölçümünün 17,66 m2 olduğu bildirilmiştir. Depo yığma kargir tarzında inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olup üzeri Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Dış cephesi kısmen sıvalı ve kısmen boyalı, iç cephesi sıvalı ve boyalıdır. TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDINDA Ş/B/İ İRTİFAK 171/250 HİSSESİNİN İNTİFASI ALİ RIZA KOÇ'a aittir.(Başlama tarihi 29/12/1980 süre belirtilmemiştir.)
Yüzölçümü : 250,20 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen bitişik nizam, 4 katlı ticari yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 189.089,15 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahallesi, HARMANLIK Mevkii, 372 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı caddesine cephelidir. Ara parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanılmakta olup, alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 30 m, Sındırgı İlçesi yerleşim merkesinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 520 m'dİr. Taşınmazın üzerinde 372 ada 3 numaralı parseldeki dükkanın tecavüzlü kısmı ve garaj bulunmaktadır. Taşınmaz imar planında 3 katlı konut yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazın kısmen yola terki bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan garajın yüzölçümünün 28,03 m2 olduğu bildirilmiştir. Garaj, yığma kargir tarzında inşa edilmiştir. Çatısı demir doğrama olup üzeri oluklu levha kaplıdır. Dış cephesi sıvasız, iç cephesi sıvasız olup boyalıdır. Taşınmaz toprak yapısı olarak killi toprak yapısında olup, derin toprağa sahiptir. Ortalama %1-2 eğimli ve topoğrafik olarak düz profile sahiptir. Parsel içinde taşlı bölgeler bulunmaktadır ve parselin üzerinde 1 adet kayısı ağacı bulunmaktadır. Bunun dışında zirai öneme sahip ekili mahsul bulunmamaktadır. Taşınmaz arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 278,55 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 katlı konut yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 172.073,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahalle/Köy, HARMANLIK Mevkii, 372 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı Caddesine cephelidir. Ara parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanılmakta olup alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 40 metre, Sındırgı İlçesi yerleşim merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 515 metre'dir. Taşınmaz dosya içerisinde yer alan imar planına göre, 3 katlı konut yapı adasında yer almakta olup, kısmın yola terki bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz toprak yapısı olarak killi toprak yapısında olup, derin toprağa sahiptir. Ortalama %1-2 eğimli ve topoğrafik olarak düz profile sahiptir. Parsel içinde taşlı bölgeler bulunmamaktadır ve parselin üzerinde 1 adet kayısı ağacı bulunmaktadır. Bunun dışında zirai öneme sahip sebze bahçesi şeklinde kullanılıyor olup söz konusu ürünler ekonomik önem taşımadığı için hesaplamaya katılmamıştır. Taşınmaz arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 299,52 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 katlı konut yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 179.962,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, CAMİKEBİR Mahalle/Köy, HARMANLIK Mevkii,372 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz Seyit Onbaşı Caddesine cephelidir. Ara parsel konumundadır. Zemini düzdür. Dik yamuk şeklindedir. Taşınmazın bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin tümünden faydalanılmakta olup alt yapısı mevcuttur. Akhisar Caddesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 50 metre, Sındırgı İlçesi yerleşim merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanına kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 510 metre'dir. Dosya içerisinde yer alan imar planında 3 katlı konut yapı adasında yer almakta olup, kısmen yola terki bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz toprak yapısı olarak killi toprak yapısında olup, derin toprağa sahiptir. Ortalama %1-2 eğimli ve topoğrafik olarak düz profile sahiptir. Parsel içinde taşlı bölgeler bulunmamaktadır ve parselin üzerinde 1 adet iğde ağacı bulunmaktadır. Bunun dışında zirai öneme sahip ekili mahsul bulunmamaktadır. Taşınmaz arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 318,77 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3 katlı konut yapı adasında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 191.412,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : SINDIRGI ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -
İ.İ.K. 127. Mad. Göre Satış İlanının Tebliği: Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkânsızlığı nedeniyle tebligat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50' sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50' sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır.
Satışa Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların muhammen bedelin % 20' si oranında nakit teminat göstermeleri lazımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcının yarısı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.