Yazdır

T.C.
ANKARA
25. İCRA DAİRESİ
2019/123 TLMT.
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Keçiören ilçesi, Yayla mahallesi, 30718 ada, 6 Parsel, 722 m² arsa yüzölçümlü, 54/722 arsa pay/paydalı, zemin Kat 13 bağımsız bölümde kayıtla tam hisseli dükkan nitelikli taşınmaz; Dükkan binanın zemin katında yer almaktadır. Dükkan sokak cephelidir. Dükkanın vitrin özelliği vardır. İçeriden ve dışarıdan seyirli bir konuma sahiptir.. Keşif anında dükkanın boş olduğu görüldü. Dükkan projesine göre 2 kısımdan müteşekkil olup, girişte ana salon, alanı ve WC alanından müteşekkildir. Dükkanın ana zemini seramik ve duvarları sıva+plastik boya kaplıdır.Dükkan giriş kapısı ve penceresi tek parça camlı demir doğramadır. Kullanım alanı; Keçiören belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede mimari proje eki m² cetvelinde dükkanın bürüt alanı;68.73 m² dir. Dükkan tek cepheli ve güneş görür şeklindedir.. Dükkanın Keşif günü itibari ile boş olduğu görüldü.
Adresi : Yayla Mahallesi 1500 Sokak No:16/13 (Miraç Apartman) Keçiören / ANKARA
Arsa Yüzölçümü : 722,00 m²
Arsa Pay/Paydası : 54/722
İmar Durumu :Müdürlüğümüz dosya içerisinde mevcuttur.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir mükellefiyet kaydı bulunmamaktadır.
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir ayrıca iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/123 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.