Yazdır

T.C.
KAHRAMANKAZAN
İCRA DAİRESİ
2019/1350 TLMT.

TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Satıkadın Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 37 nolu binanın bulunduğu yere rastlayan imarın 220942 ada 3 parselini teşkil eden 1.223,00 m² arsa üzerine inşa edilen 6 katlı apartman ve arsası nitelikli Zemin kat 21 nolu (dış kapı numarası 37/C'dir) halihazırda boş durumda olan, Bodrum kat depo, zemin kat ve asma kattan oluşan, Asma katta bulunan galeri boşluğu, asma kat kotunda ahşaptan döşeme yapılmış, asma kat alanı mimari projesine göre mahallinde büyütülmüş, Bodrum kata dükkan içerisinden, basamakları mermer kaplı, betonarme merdiven ile inilmekte olan Bodrum kat deponun zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıva üzeri boyalıdır. Zemin kat zemini seramik kaplı, duvarları sıva üzeri boyalı Asma kata çıkan merdiven betonarme ve basamakları mermer kaplı, yan duvarları ahşap lambri kaplıdır. Asma kat zemini kısmen seramik, kısmen ahşap kaplı, duvarları ahşap lambri kaplı, kısmen sıva üzeri boyalıdır.Tadilat çalışmalarının devam ettiği gözlenmiştir. Mimari projesine göre dükkanın asma kat net alanı 35,22 m² (mahallinde galeri boşluğu kapatılarak asma kat alanı büyütülmüştür. Projesinden yapılan tespite göre asma kat alanı 100 m²'ye çıkarılmıştır), zemin kat net alanı 67,93 m², bodrum kat depo net alanı 182,67 m²'dir. Bağımsız bölüm projesine göre net kullanım alanı 286,00 m², mahallindeki net kullanımı 350,70 m² olan asma katlı depolu dükkan vasıflı taşınmaz bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle satılacaktır.
Arsa Payı : 146/1223
İmar Durumu : Dosyasında
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Yıldırım Beyazıt Mah. Osmanlı Cad No :57 Kat: 2 Kazan Belediyesi Spor Komleksi Kahramankazan

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar dosya numarası belirtilerek KESİN, SÜRESİZ ve ŞARTSIZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV bedeli satış bedelinin yatırılması için verilen süresi sonunda satış bedeli ile birlikte tahsil edilecektir. aksi takdirde ihale iik 133. maddesi gereğince kaldırılacaktır. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- - Satış bedeli ve KDV bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1350 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.