Yazdır

T.C.
ÇUBUK
İCRA DAİRESİ
2019/164 TLMT.

TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara ili, Çubuk İlçesi, Sünlü Mahallesi, 1972 ada , 1 parsel, f blok , zemin kat, 7 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. iş yeri niteliklidir. Taşınmaz ZEMİN KAT, ASMA KAT ve 1. NORMAL kattan oluşmaktadır, taşınmazın dış cephesi boyalı, bina giriş kapısı demir, rüzgarlık bulunmaktadır. Taşınmazın katları; ZEMİN KAT: brüt alanı 109,00 m², pencereleri demir profil, zeminler mozaik, tavanı sıva üzeri boyalı, duvarları sıva üzeri boyalı, turşu deposu olarak kullanılmakta olduğu, ASMA KAT: brüt alanı 109,00 m², kapısı demir, pencereleri demir profil, zeminler mozaik, tavanı sıva üzeri boyalı, duvarları sıva üzeri boyalı, turşu deposu olarak kullanılmakta olduğu, 1. NORMAL KAT: brüt alanı 109,00 m², kapısı demir pencereleri demir profil, zeminler mozaik, tavanı sıva üzeri boyalı, duvarları sıva üzeri boyalı, turşu deposu olarak kullanılmakta olduğu bölgede elektrik, su , yol ve kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetinin bulunmakta olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Adresi :Sünlü Mahallesi, Ahi Evran Sanayi Sitesi F Blok No 7/8 Çubuk / ANKARA
Yüzölçümü : 2.713,00 m²
Arsa Payı : 288/2304
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planlarında Küçük Sanayi Alanında kalmakta, Yençok:10.50, çekme mesafeleri imar planlarında belirtilmektedir.
Kıymeti : 310.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Takyidattaki gibidir. Dosyasında mevcuttur.
At Diğer( Bu parsel 5403 sayılı kanunun 14. Maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Tarım ve orman Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacının dışında kullanılamaz) tarih:-Sayı: E.2162726 Ankara İl tarım ve Orman Müdürlüğü 22/07/2019-10641 yevmiye
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 25/03/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : ÇUBUK ADALET SARAYI MEZAT SALONU ÇUBUK ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/164 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.