Yazdır

T.C.
ANKARA
28. İCRA DAİRESİ
2018/1540 ESAS

TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İl, Altındağ İlçe, 2723 Ada, 15 Parsel, AYDINLIKEVLER Mahalle/Köy, 13 Nolu Bağımsız Bölüm , Arama sokak 23 numaralı Sönmez Aptzemin kat bağımsız 13 bağımsız bölüm ve depo eklentisi satışa konu dükkanın imar durumu ikiz blok ön yoldan 5,00 mt çekme mesafeli ,4 katlı ,konut +ticaret alanı olarak ayrıldığı belertilmiştir .dükkanın olduğu bina 2 bodrum +zemin +3 normal +çatı arası kattan oluşmaktadır ,binanı cepheleri sıva üzeri boyalıdır ,zemin katında dükkan ve meskenler normal katlarında 3'er mesken olmak üzere ana gayrimenkulde 13 bağımsız bölüm bulunmaktadır ,her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ,ilçe eski yerleşim yerlerindendir ,bölgede doluluk oranı yüksektir ,alt yapı ve ulaşımında sorun yoktur ,tcari yoğunluk ana caddelerdeki zemin katlarda bulunan dükkanlarda yoğunlaşmıştır .13 bağımsız bölümdeki dükkanın giriş kapısı ve pencere doğramaları demir korkuluklu camlı demir doğramadır. Hali hazırda boş durumdadır ,bağımsız bölüm DEPO VE EKLENTİSİNDEN MÜTEŞEKKİLDİR .Dükkan zemin mozaik kaplı ,duvarları sıva üzeri boyalıdır ,bodrum katta bulunan deposuna gemici merdiveni ile inilmektedir ,depoda yerler tesviye betonu ,duvarları sıvalıdır ,dükkanın bilirkişi ölçümüne göre 10 m² dükkan 15 m² depo olmak üzere net 25 m² olarak hesaplanmıştır .
Adresi : Merkez / ANKARA
Yüzölçümü : 537,00
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Dosyadaki gibidir
Kıymeti : 30.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidatındaki gibidir .
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 07/04/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1540 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.