Yazdır

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKULLER
HATAY İLİ MUHTELİF İLÇELERDE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE
ARSUZ-KARAAĞAÇ / VAKIFPARK KONUTLARI KİRALAMA İHALESİ / 22 EKİM 2019

SN KİRALAMA DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE CAD.MV.SK S.NO (BL.NO/ B.B.NO) KAT
NO
ADA/ PARSEL ALANI (M2) CİNSİ KULLANIM AMACI AYLIK MUH. BEDEL GEÇİCİ VE EK TEM. BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 311010118000 HATAY ANTAKYA 3.MINTIKA ANARFARTALAR 44 1255 15 İŞYERİ İŞYERİ 225,00 621,00 22.10.2019 09:30
2 311010137000 HATAY ANTAKYA 4.MINTIKA OĞUZLAR 32 1252 14 İŞYERİ KASAP 300,00 828,00 22.10.2019 09:35
3 311010032000 HATAY ANTAKYA KURUYER KÖYİÇİ MV. 180/5 2240 ZEYTİNLİK ZİRAAT 75,00 207,00 22.10.2019 09:40
4 311120037000 HATAY YAYLADAĞ ŞAKŞAK UZUNTAPIR MV. 501 2900 TARLA ZİRAAT 40,00 110,40 22.10.2019 09:45
5 311070018010 HATAY İSKENDERUN KURTULUŞ ŞEHİT PAMİR 4 569 4 DÜKKAN İŞYERİ 500,00 1.380,00 22.10.2019 09:50
6 311070095000 HATAY BELEN MUHLİS ALİ KURTULUŞ CAD. 1495 1160 KERVANSARAY SOS. TESİS 1.750,00 4.830,00 22.10.2019 09:55
7 311130049000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 2 (B1/2) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 22.10.2019 10:00
8 311130052000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 5 (B1/5) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 22.10.2019 10:10
9 311130144000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 3 (B3/25) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.250,00 3.450,00 22.10.2019 10:20
10 311130189000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B4/34) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 10:30
11 311130190000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 35 (B4/35) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 10:40
12 311130225000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B5/34) 11.KAT 1860 248,00 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 10:50
13 311130226000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 35 (B5/35) 11.KAT 1860 248,00 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 11:00
14 311130227000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B5/36) 11.KAT 1860 248,00 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 11:10
15 311130230000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 3 (B6/3) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 22.10.2019 11:20
16 311130233000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 6 (B6/6) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 22.10.2019 11:30
17 311130261000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B6/34) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 11:40
18 311130263000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B6/36) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 11:50
19 311130299000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B7/36) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 13:30
20 311130300000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 1 (B8/1) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 22.10.2019 13:40
21 311130301000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 2 (B8/2) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 22.10.2019 13:50
22 311130338000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 26 (B12/26) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.250,00 3.450,00 22.10.2019 14:00
23 311130341000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 29 (B12/29) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.250,00 3.450,00 22.10.2019 14:10
24 311130342000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 30 (B12/30) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.250,00 3.450,00 22.10.2019 14:20
25 311130344000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 32 (B12/32) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.250,00 3.450,00 22.10.2019 14:30
26 311130346000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B12/34) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 14:40
27 311130347000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 35 (B12/35) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 14:50
28 311130348000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B12/36) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.950,00 5.382,00 22.10.2019 15:00
HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKULLER
ARSUZ-KARAAĞAÇ / VAKIFPARK KONUTLARI KİRA İHALE ŞARTLARI
1- İhale; 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile 22.10.2019 tarihinde Saat 09:30’dan itibaren Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No:2 Antakya/Hatay adresindeki Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat ihale salonunda yapılacaktır. Yukarıda bilgileri ve mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline, sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık ÜFE oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti sona erecek olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edileceklerdir.
2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatları, girecekleri taşınmazın kiralama dosya numarası, isim soyisim ve TC. Kimlik numaralarını belirtmek suretiyle, Vakıfbank Antakya Şubesindeki TR 88 0001 5001 5800 7285 4455 49 nolu hesabına yatırarak makbuzları; şahıs olarak ihaleye girecekler için, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Yer Gördü Belgesi ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, adres beyanı ve Yer Gördü Belgesi ile birlikte en geç ihale saatine kadar Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama İhalesi Komisyon Başkanlığına müracaat edip, evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Yer gördü belgesi katılımcı tarafından ihale saatine kadar kurumumuz Kiralama Servisinden alınabilir.
- Teminatlar limit içi süresiz teminat mektubu, devlet tahvili yada nakit TL olarak kabul edilecektir.
- Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı ve Noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
- Kooperatif veya Dernek olarak katılacaklar için; Yönetim Kurulu kararı, Yetki belgesi, tebligat için adres beyanı gerekmektedir.
3- İhalesi üzerinde kalan ile Kira Sözleşmesi ve ekleri "Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi" ile Zimmetlenecek Demirbaşlar Listesi imzalanacak ve noterden tasdik edilecektir. Bu kapsamda muteber iki kefil getirilmesi zorunludur. Noter masrafı kiracıya aittir. Sözleşmede; ihalede oluşan yıllık kiranın % 6 oranında kati teminat ve Vakıfpark Konutları için 2 aylık kira bedeli oranında Güvence Bedeli alınacaktır.
4- Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere veya kiralık gayrimenkul talep edenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. Taşınmaz hakkında her türlü bilgi, ihale şartları ve kira şartnamesi Bölge Müdürlüğümüz Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
5- İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç, gazete ilan bedeli ve sigorta masrafları (5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24. Maddesi gereği olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına yapılması gereken sigortalar dahil) kiracıya aittir.
6- Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık, iş değişikliği yapamaz. İdaremizin İzni olmadan orjinalliğini bozacak tamirat ve tadilat yapamaz. Basit onarım ve tadilatlar kiracıya aittir. Bozulan demirbaşların aynı uygunlukta tamir veya değişikliğini yapmak zorundadır.
7- Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 1 ile 5'i arasında peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
8- Vakıf taşınmaz Mevcut Durumu ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için Belediye ve diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz v.s. abonelik işlemlerinde çıkabilecek her türlü masraf vergi, harç, ilan bedelleri vs. kiracıya aittir. Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
9- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
10- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların iade dilekçelerinde belirtecekleri Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır.
İrtibat Tel: 0326 216 0626 - Faks: 0 326 213 7917 - Web: www.vgm.gov.tr İLAN OLUNUR