Yazdır

DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Divriği'de icradan satılık kargir ev ve tarlalar

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00341659
Şehir : Sivas / Divriği
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 25.05.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Teminat Bedeli : 16000 TL
Muhammen Bedeli : 80044 TL
İhale Yeri : Divriği Belediye başkanlığı toplantı salonu
Dosya Numarası : 2016/3 Satış
İkinci İhale Tarihi : 18.08.2016 14:00
İcra Birimi : Divriği İcra Dairesi
İlk İhale Tarihi : 21.07.2016 14:00
İlan Metni

T.C.

DİVRİĞİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 131 ada, 122 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın alanı 3.143,99m2'dir.Toprak yapısı killi-kumlu bünyeli, %2-3 eğimli tarım alanıdır. Ayrıtılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 2.678,68- TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 131 ada, 151 parselde kayıtlı taşınmazın alanı 308,21m2'dir.Taşınmaz üzerinde yığma kargir yapıda 165,82m2 bina bulunmakta olup, salon+2 oda, mutfak+banyo/wc+ardiyeden ibarettir. Taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve türde ağaçlar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 51.675,12-TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 14:15 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 14:15 - 14:25 arası

Satış Yeri : DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 139 ada, 67 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın alanı 1.529,26m2'dir.Toprak yapısı killi-kumlu bünyeli, %2-3 eğimli tarım alanıdır. Taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve türde ağaçlar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 2.202,93- TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 14:35 - 14:45 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 14:35 - 14:45 arası

Satış Yeri : DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 140 ada, 7 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın alanı 4.417,83m2'dir.Toprak yapısı killi-kumlu bünyeli, %4-5 eğimli tarım alanıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 3.763,99- TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 14:50 - 15:00 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 131 ada, 160 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın alanı 1.005,21m2'dir. Taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve türde ceviz ve kayısı ağaçları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 11.202,10 -TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 15:05 - 15:15 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 15:05 - 15:15 arası

Satış Yeri : DİVRĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 119 ada, 13 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın alanı 2.615,59m2'dir.Toprak yapısı killi-kumlu bünyeli,%2-3 eğimli tarım alanıdır. Üzerinde çeşitli yaş ve türde ağaçlar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 2.378,48 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 123 ada, 9 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın alanı 1.527,95m2'dir.Toprak yapısı killi-kumlu bünyeli,%2-3 eğimli tarım alanıdır. Üzerinde çeşitli yaş ve türde ağaçlar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 4.466,04 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 15:35 - 15:45 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 15:35 - 15:45 arası

Satış Yeri : DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

-------------------------------------------------------------------------------------------------8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 151 ada, 12 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın alanı 1.968,62m2'dir.Toprak yapısı killi-kumlu bünyeli, %4-5 eğimli tarım alanıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 1.677,26 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/07/2016 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü : 18/08/2016 günü 15:50 - 16:00 arası

Satış Yeri : DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.